De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn belangrijk voor Kortrijk en zullen bepalend zijn voor de toekomst van de christendemocratie in de guldensporenstad. Vele ogen zullen die dag gericht zijn op Kortrijk en onze resultaten.

In juli 2017 verwoordde Jean de Bethune als voorzitter van CD&V Kortrijk het als volgt:

“De christendemocraten hebben een sleutelrol te spelen in Kortrijk, ook morgen. Voorwaarde is evenwel dat wij ons radicaal herpositioneren, weerstaan aan de lokroep van het verleden en ondubbelzinnig kiezen voor vernieuwing en verjonging. Alleen dan zullen we ons contract met de Kortrijkzanen kunnen hernieuwen.”

Breken met de huidige politieke cultuur

Vandaag, 21 maart 2018, zetten we een cruciale stap in die richting.

CD&V Kortrijk en Turbo gaan samen gestalte geven aan een nieuwe christendemocratische politiek voor deze stad.

Het is meer dan een alliantie, het is een grondig doorgesproken wederzijds engagement om de positieve krachten in Kortrijk te bundelen voor een nieuw en transparant beleid, dat op minstens vijf pijlers rust:

  1. Wij hertekenen het bestuurlijk landschap in deze stad grondig. Buurtraden met autonomie, budgetten en daadwerkelijk initiatief (ook projectmatig) worden ingevoerd.
  2. De stadsmedewerkers krijgen hun spreekrecht en kritische stem terug. De voogdij en gekleurde communicatietechnieken vanuit de schepenkabinetten worden afgeschaft.
  3. Alle verzelfstandige agentschappen (Parko, SOK, vzw Toerisme, XOM, Leiedal, Imog, …) incluis het veiligheidsbeleid worden, net zoals het OCMW, onder de hoede en controle van de gemeenteraad gebracht.
  4. De financiën van de stad worden jaarlijks bekeken door een onafhankelijke auditor. Prestigeprojecten en ongebreidelde uitverkoop van het stadspatrimonium worden geweerd.
  5. De job van burgemeester en schepen in een centrumstad is voor ons een fulltime job, die niet cumuleerbaar is met een mandaat van parlementslid, gedeputeerde en minister.

Politiek is en blijft een zaak van mensen. Meer zelfs: het moet een duobaan zijn met volstrekte evenwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Dat het samenwerkingsverband CD&V / Turbo ook op dat terrein consequent is, mag blijken uit de tien nieuwe kandidaten die we vandaag voorstellen, onder wie maar liefst acht dynamische vrouwen.

“Vandaag gaan we letterlijk door het zogenaamde “glazen plafond”, aldus voorzitter de Bethune. ‘Gender Equality’ op onze lijst, morgen in het college, daar gaan we voor. Aansluitend bij de positionering van twee dames in de top drie van onze lijst, moet dit nu voor iedereen duidelijk zijn.”

  • Verkiezingen
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.