Investeren in een nieuw politiecommissariaat vormt een juiste beslissing. De politie verdient een moderne huisvesting.  Steeds kritisch maar constructief heeft de CD&V-fractie in de politieraad meegewerkt aan een nieuwe noodzakelijke huisvesting voor ons korps.  

Zoals het een nieuw gebouw betaamt wordt het beschreven als “mooi, modern en functioneel”.  Dat er een “bescheiden ecologische voetafdruk is, dat het op een groene manier past in de omgeving, energiezuinig werkt, voldoet aan de nieuwe normen” en “voldoet aan de comforteisen waaraan elke werkgever moet voldoen in het kader van het welzijn op het werk” en “rekening houdt met de nieuwe organisatie die de PZ Vlas hanteert” is vandaag de evidentie zelf.  

We stellen ook vast dat alle belangrijke bouwconsortia die geselecteerd werden, stellen dat het bestaande HOWEST-gebouw niet te renoveren en om te vormen was tot een gedegen gebouw. Ze beamen hiermee de stelling die al meermaals door de CD&V-fractie in de politieraad naar voor werd gebracht. Volgens burgemeester Vanquickenborne was het wel een geschikt gebouw en was de aankoop in 2014 daarom een unieke opportuniteit.

Van de unieke opportuniteit van burgemeester Vanquickenborne blijft alleen de aankoopprijs van 8.9 mio en de slechte locatie over.  Het voorgestelde gebouw is zeer goed, maar met de CD&V zagen we dit liever op een betere locatie en dat hoefde voor ons niet Kortrijk Weide te zijn zoals we reeds herhaaldelijk stelden. We deden daartoe de laatste jaren diverse voorstellen van geschikte locaties maar die werden niet grondig onderzocht want de burgemeester wilde van geen alternatief weten. Er was beslist om Kortrijk Weide te schrappen en voor de volgende verkiezingen moest er een nieuw politiegebouw komen, koste wat het kost blijkbaar.

Wat men ook beweert, door de ligging van het gebouw kan men niet daadkrachtig en klantvriendelijk werken. De korpschef stelde in de politieraad van april nog (vergelijkend met Leuven) dat het gebouw echt op vlotte bereikbare wandelafstand ligt van het Kortrijkse stadscentrum. We zijn het daar niet mee eens en we herhalen vanuit CD&V de nood aan een gedegen politie-antenne in het stadscentrum (Grote Markt, station, K in Kortrijk, ….).

Bij de aankoop van het gebouw en zelfs  bij de goedkeuring van het bestek door de politieraad dit jaar sprak men nog van een kostprijs van 15 mio €. (8.9 mio aankoop grond en gebouwen, 5 mio verbouwingen, wat extra kosten). In juni laatst werd dit voorziene budget van 15 mio € door de burgemeester aangehouden.

Vandaag stelt men een project voor dat meer dan dubbel zo duur is.  Dit project is dus in twee maanden tijd, zonder enig democratisch overleg, 240 % duurder geworden.

De nieuwbouw kost net geen 26 miljoen €, men mag de aankoopprijs van de (slechte) locatie en nu af te breken gebouwen niet vergeten ten belope van 8.9 mio. €, er werden door het SOK 1 mio € kosten gemaakt en er is ook nog de onderhoudskost van 175000 € per jaar, de stad moet voorzien in de herhuisvesting van de Howest studenten, … . Omwille van dit project moet er nu ook budget zijn voor de noodzakelijke politie-antenne in het stadscentrum. We komen aan bedragen die vroegere projecten naar de kroon steken. De budgetbeheerder van de zone heeft maar 24 mio € ruimte in zijn budgetten. Er is dus een serieus gat in de begroting.

Plan Kortrijk Weide lokale politie was 1230 € /m ². Voorzien budget 1400 € / m² -nieuw gebouw 2544 € / m² + aankoop grond ca 870 € / m²

De budgettaire kost voor dit zeer dure project wordt volledig afgewenteld op de politiezone. Nu reeds werd er zwaar bespaard op personeel, de wijkwerking, materiaal, ….  Zelfs meer camera’s kunnen geen rellen voorkomen.  En met dit project jaagt men de federale politie naar Brugge. Concreet betekent de meerprijs van het project 20 mensen minder aan het werk in onze politiezone voor de komende jaren.

Het zou echter naïef zijn om te denken dat nieuwe gebouwen, meer camera’s en zero tolerantie volstaan om de veiligheid te verzekeren.

CD&V hernieuwt vandaag haar uitnodiging om, over de partijgrenzen heen, samen aan tafel te zitten en werk te maken van een consistent “veiligheidsplan”.

Patrick Jolie, fractieleider CD&V politieraad
Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V Kortrijk

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.