Sinds de start van de legislatuur voert de stadscoalitie op financieel vlak een beleid zonder langetermijnaanpak. CD&V is allerminst gerustgesteld voor de toekomst.

Après nous, les autres”, zegt gewezen schepen van financiën Alain Cnudde. Hij geeft wél een pluim aan de financieel directeur die erin slaagde om een aanzet te geven om het volledige plaatje van stad, OCMW en stedelijke vzw’s en –bedrijven duidelijk te maken. Niet onbelangrijk, want die hangen financieel ook aan de Stad vast. Schulden die daar worden gemaakt, zijn schulden die de Stad vroeg of laat afbetaalt.

Toch kan de benadering van de stadscoalitie op vele vlakklen worden doorprikt. De eenmalige opbrengst van twee miljoen door de stopzetting van Figga (een financieringsintercommunale van Gaselwest) kleurt het resultaat van 2017 veel positiever.

Dat het budgettair resultaat een tekort vertoont van 20 miljoen, vindt de stadscoalitie geen probleem want ‘dat wordt opgevangen door het gecumuleerd budgettair resultaat vorige dienstjaren’. Tijdens die vorige jaren, lees ‘vorige legislatuur’, waren er inderdaad reserves opgebouwd.  Die smelten nu als sneeuw voor de zon…

Keerzijde van de medaille is, zo maakt de meerderheid zich sterk, dat in 2017 niet moest worden geleend en dat de schulden van de Stad onder controle blijven.

Alain Cnudde: ‘De Stad wordt er eigenlijk armer op, want de reserves zijn weg terwijl de het vermogen van de Stad kunstmatig wordt opgesmukt doordat de gedane investeringen hoger worden ingeschat dan ze effectief hebben gekost’. Ook het argument van de Stad dat reserves niet meer toegelaten zijn onder het nieuwe systeem van de gemeentelijke boekhoudregels houdt geen steek, want er kunnen ‘bestemde fondsen’ worden aangelegd voor specifieke projecten. Het beste bewijs wordt geleverd door het OCMW: daar werkt men wél met bestemde fondsen, omdat de overschotten te groot zijn en ze anders aan de Stad moeten worden terugbetaald.

Realisaties

Een ander punt waarop de stadscoalitie zich op de borst klopt, is dat de realisatiegraad van 80% de grootste is van de laatste jaren. Anders gezegd: de voorbije jaren heeft de Stad in haar begroting steevast meer beloofd dan er werkelijk werd uitgevoerd. In de pers pakt de coalitie voor het gemak uit met realisaties van anderen en doet alsof die haar verdienste zijn.

In 2015 en 2016 bedroegen de investeringen slechts de helft van 2017. Het investeringsbeleid kwam de laatste twee jaren van deze legislatuur uiteindelijk sterk op gang. Zo sterk zelfs dat alle grote leningen worden aangegaan in 2017 (doorgeeflening voor de politie) en in 2018. De financieel directeur voorziet in 2018 zelfs dertig miljoen leningen.

Alain Cnudde: ‘De Kortrijkzaan gaat die dus afbetalen, na de verkiezingen. Dit is wel héél oude politieke cultuur: grote kosten maken op het einde van de legislatuur. Zal deze coalitie dit ook vertellen in de verkiezingstijd ?’.

Alles toch betaalbaar?

Waar de coalitie beweert dat ‘alle schulden en reserves samen goed meevallen’, wijst CD&V erop dat 2017 niet het laatste jaar van de legislatuur is. Er komen nog dertig miljoen leningen in de begroting van 2018…

Meer nog: om een en ander recht te trekken, worden zelfs de reserves van de ‘goeie’ vzw’s opgenomen in het stadsresultaat. Deze vzw’s worden gedwongen tot het afbouwen van hun reserves en moeten er investeringen mee betalen die normaal gezien ten laste van de Stad zijn.

De meerjarenplanning zou moeten bewijzen dat Kortrijk alles kan betalen met de huidige inkomsten. Die planning is echter makkelijk te manipuleren: overschat je inkomsten en onderschat je uitgaven. Zo is er de verdere afbouw van het personeelsbestand (terwijl we zien dat er in 2018 sterk aangeworven…).

Parko

‘Een heel bewuste beleidskeuze om het bovengronds parkeren’ af te bouwen, geeft de schepen van mobiliteit als uitleg voor de sterk tegenvallende inkomsten van Parko. CD&V vraagt zich dan af waarom men die beleidskeuze al niet heeft ingeschreven in de begroting 2017?

Meer inkomsten

Opvallend zijn ook de hogere inkomsten uit belastingen. De afgelopen vijf jaren haalde de Stad 27 miljoen extra uit de opcentiemen (personenbelasting en onroerende voorheffing). Dat terwijl ook  heel wat retributies werden opgetrokken en er meer werd ontvangen vanuit het stedenfonds en de energiedividenden.

Alain Cnudde besluit dan ook: ’alle reserves van de vorige legislaturen opeten, ongeziene schulden maken in de periferie, een hele pak schulden aangaan in 2017 en vooral straks in 2018. Daarmee zegt men: Après nous, les autres, na ons zullen de anderen het mogen oplossen. CD&V is niet onder de indruk van de spierballenvertoon van de coalitie. Inzake financiën zijn wij allerminst gerustgesteld voor de toekomst’.

  • Financiën
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.