De CD&V-fractie, daarin gesteund door Groen en onafhankelijk raadslid Steve Vanneste, haalde op de gemeenteraad van 14 december zwaar uit naar de stadscoalitie. Aanleiding was het ontslag van NVA-schepen van financiën Catherine Waelkens die, ondanks haar herhaalde waarschuwingen binnen de meerderheid, geen gehoor vond om iets te doen aan het potverteren.  Na de uitspraak van de ontslagnemende schepen dat ze toch met de meerderheid zou meestemmen omdat ze de belofte had gekregen dat het budget zou worden aangepast (zonder dat de nodige stukken daarvoor beschikbaar waren of 'niet mochten worden medegedeeld) en na bijzonder respectloze uitlatingen van o.a. de burgemeester t.a.v. de oppositie, werd beslist om de zitting te verlaten.

Hieronder de tussenkomst van fractieleider Hannelore Vanhoenacker.

De afgelopen week kenden we de ‘elvendertigste’ aflevering van de Stadscoalitie-soap. De cliffhangers stapelen zich op en het happy-end is nog lang niet in zicht. Dit is ongezien, zelfs niet in de 150 jaar dat CD&V de stad Kortrijk bestuurde, dat een schepen van financiën NET VOOR de behandeling van ‘haar’ budget ontslag neemt. Het momentum spreekt boekdelen, schepen Waelkens kon in eer en geweten, het budget van OCMW en Stad, dat voorlag op de raadscommissie, NIET goedkeuren. De gouverneur kon dit trouwens ook niet. Wat een signaal! Wat een veroordeling! Kortrijk verdient beter.

Wij kennen en waarderen het heldere inzicht en zeker ook de eerlijkheid van Cathérine Waelkens. Ze is niet van onze partij, maar toch erkennen wij graag haar ontwapenende integriteit. We hopen dat ze in alle onafhankelijkheid in de gemeenteraad blijft mee bepalen welke koers deze stad zou moeten varen. Wij danken haar voor haar inzet en haar doorgedreven eerlijkheid. Officieel hebben we nog niets vernomen, want Kortrijk Spreekt, maar een intelligente schepen MOET zwijgen. CD&V vindt dat de schepen van financiën in het belang van de Kortrijkzaan de waarheid moet durven zeggen. En het blijkt dat ze overschot van gelijk had. Met jullie 'hotteldebottelwerk' tussen 9 december en vandaag 14 december leveren jullie zelf het bewijs. Ter tafel ligt een bindende nota voor OCMW en Stad om de begroting op orde te stellen. Ongelooflijk!

Drie jaar lang al klaagt CD&V de manier aan waarop de stadscoalitie met de centen van de Kortrijkzaan omspringt. Als de schepen van financiën met dezelfde bezorgdheden dan niet MAG/KAN wegen op het bestuur, als men dan behandeld wordt als quantité negligeable, dan vinden wij dit ronduit respectloos. En ondertussen blijven natuurlijk een pak vragen:

1. Hoe kan deze begroting nog rechtgetrokken worden?

a) Wij hebben € 35 miljoen euro reserves nagelaten. U hebt ze dan blijkbaar toch gevonden, ze zijn opgepeuzeld. Tussen 2015 en 2019 daalt de reserve tot 0, dit is ontegensprekelijk een schuldstijging. Tegen het eind van deze legislatuur zit jullie autofinancieringsmarge op 0. Begin 2014 zei de schepen al dat het na 2019 moeilijk wordt. Ik houd mijn hart vast als de rente stijgt.

b) U speelt het slim, u bouwt een schuldenberg op in de periferie van de Stad. De politie, Parko en het SOK zullen samen 46mio euro schulden hebben in 2019, t.o.v. 16 mio euro in 2014. En het OCMW leent er lustig op los en komt op 38 mio euro schulden tegen 2019. Fijntjes, maar niet echt om er een goede nachtrust aan over te houden.

c) U houdt op geen enkel moment rekening met de stijging van de responsabiliseringsbijdrage in 2019, 62.35% van de pensioenlast van het personeel van de stad zal u moeten bijdragen, een stijging met 1.5 mio euro. De gewestwegen en de R8 worden eigendom van de stad tegen 2020, een onderhoud dat u ook 600.000 euro per jaar zal kosten. Waar legt u reserves aan?

d) Wees duidelijk met personeel, van een ‘ombuigingsbeleid’ is in de cijfers niet veel te merken. Het personeelsaantal is teruggelopen omdat personeel van kinderopvang en van brandweer nu met een toelage uit het OCMW en de brandweerzone betaald wordt.

e) De feest- en marketingbudgetten blijven stijgen. De steun aan de culturele en de sportverenigingen boert achteruit. De gebiedswerking lijkt spoorloos.

f) Bij uw aantreden zou u de belastingen niet verhogen. Allerhande retributies gingen de hoogte in, de parkeertarieven brengen serieus wat geld in het laatje, de belastingen op reclamedrukwerk gaan omhoog, ….

g) Het sociaal restaurant, de kinderopvang en een zorgbedrijf kunnen perfect in een bestaand gebouw van het OCMW. 6,5 mio euro spenderen is onverantwoord. Goedkope maaltijden zijn meer verzekerd zonder dat daar zo’n immobiliaire kost tegenover staat. Dit is echt uw prestigeproject, schepen Decoene.

h) Jullie hebben de financiële dienst ontmanteld en schepen Waelkens geïsoleerd. Hoe zal eindelijk weer een stevige financiële dienst worden uitgebouwd, zodat de consultants en de kabinetards niet langer moeten knutselen aan de financiën van de stad en dat de gouverneur niet moet komen corrigeren.

i) In het OCMW legt men een meerjarenplan voor dat MOET kloppen. Men gebruikt een ‘bestemde fondsen-truc’ waarvan men de legitimiteit zelfs niet kent. Dit toont aan dat de volgende legislatuur met een financiële kater zal zitten. Kortrijk verdient beter!

2. Wat doet NVA nu verder? Een nieuwe schepen in stelling brengen?

Zal Kelly gewoon overnemen en overgaan naar de orde van de dag? Of komen er fundamentelere vragen bvb. hoe komt het dat een tweede lid, na Steve Vanneste, uit de NVA-fractie stapt en als onafhankelijke blijft zetelen?

Ondertussen is de anti-coalitie haar meerderheid kwijt, 20 van de 41 plaatsen. De redding moet dus komen van Maarten en Isa, de ex-Vlaams Belangers. En kom nu niet af met het argument dat het Vlaams Belang niet meer bestaat; tot 3 maal toe hebt u ons voorstel om deze fractie op te doeken, verworpen. Een hersamenstelling van de gemeentelijke vzw’s en de AGB’s hebt u niet aanvaard na het ontslag van de leden van de partij. U behoudt de rechten van die fractie en het is duidelijk waarom! Vandaag zijn het uitgerekend die 2 leden van het Vlaams Belang die u zullen redden.

3. En dan rest nog de vraag hoe Isa Verschaete en Maarten Seynaeve hun absolute macht zullen gebruiken?

Het is nu aan hen om te beslissen wat kan en wat niet kan. Waarom wordt Maarten geen schepen? Wat denkt hij nu van het sociaal restaurant? Nemen we nu meer vluchtelingen op? Hoe ver staat het met de nieuwe moskee? Maarten en Isa, beseffen jullie dat jullie nu de feitelijke baas , zeg maar burgemeester van de stad Kortrijk zijn? Du jamais vu.

Collega’s, Kortrijk verdient beter. Er is geen meerderheid meer in deze gemeenteraad. Extreem-rechts of het 'front local' heeft de controle overgenomen. In deze politieke vaudeville kan het budget niet correct behandeld worden. Wij willen in januari een nieuwe gemeenteraad, met een gecorrigeerde begroting, met een nieuwe schepen en met documenten die tijdig bezorgd worden.

De stad verdient behoorlijk bestuur! Werk met voorlopige twaalfden tot alles op orde staat. En durf de waarheid onder ogen zien; de schepen van financiën, die jullie niet gerespecteerd hebben, stopt ermee. Woensdagmorgen mocht ze niet zeggen waarom. De burgemeester heeft HAAR persconferentie afgelast en officieel de wereld ingestuurd dat haar ontslag alleen om persoonlijke redenen was! Burgemeester, communicatie is weeral belangrijker dan realiteit. U respecteert ook duidelijk de pers niet en u wil dat zij alleen maar te horen krijgen en vooral schrijven wat u wil. Hoe lang zullen zij dit nog pikken?

Collega’s, wij weigeren vandaag te doen alsof er niets gebeurd is. Wij weigeren het debat te voeren over elk afzonderlijk punt. Wij vragen de verdaging van deze gemeenteraad. Vandaar ons voorstel. Als jullie dit niet wil aanvaarden, dan vragen wij ondergeschikt één globale stemming waarin wij formeel zullen tegenstemmen als protest tegen jullie onkunde.

  • Financiën

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.