Onze fractie wil "de strijdbijl begraven, maar niet te diep"


donderdag, 3 januari, 2013

CD&V fractieleider Hannelore Vanhoenacker hield op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad een opgemerkte tussenkomst bij het agendapunt over de aanstelling van de nieuwe schepenen:

"Het spreekt voor zich dat u als nieuw college van ons geen enthousiast applaus mag verwachten, maar omdat de stad besturen in de eerste plaats op een goede manier moet gebeuren in het belang van wie hier woont en wie hier actief is, willen wij, vanuit CD&V alle leden van de nieuwe bestuursploeg succes toewensen in hun nieuwe opdracht.

Jullie kunnen alvast verder wandelen op een mooi geëffend pad. Grote en kleine projecten zijn goed voorbereid en de rijpe vruchten zullen de komende tijd geplukt kunnen worden. Wat sommigen ook mogen beweren, u krijgt een budgettair gezonde stad in handen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we vandaag zitten.

U had maar 1 nacht nodig om een meerderheid te maken, en de toekomstige burgemeester verkondigt aan wie het horen wil dat er al sinds 15 oktober hard wordt gewerkt aan een nieuw beleid. We willen dat graag geloven, maar na 10 weken heeft Kortrijk nog altijd het raden naar een duidelijk bestuursakkoord. Antwerpen, Gent en Brugge staan alvast veel verder …

Wij weten nog niet veel meer dan het befaamde 10-puntenlijstje, waar niets in staat waar we tegen kunnen zijn. Integendeel het is bijna de synthese van het CD&V-programma.

Wat wordt het concreet? Wij hebben alvast veel goesting, maar hoe maken jullie ambiance? Wie wil geen veilige of propere stad? Wie wil niet dat alles voor iedereen betaalbaar wordt? En dat zonder een cent belastingsverhoging?

Jullie geven alvast het goede voorbeeld door het te doen met 1 schepen minder. Dit is dan die schepen die in vergelijking met het vorige college voor de 10.000 stemmen meer had moeten zorgen? Wat is jullie draagvlak dan wel? Of was het die extra schepen van de deelgemeenten? De naam stadscoalitie krijgt hier wel degelijk een echte centruminvulling.

‘Stadscoalitie’ U bent toch niet de stad, het lijkt ons eerder een ‘samengekochte meerderheid’. In de trant van ‘voor wat hoort wat’ . Dit lijkt ons trouwens een vreemde redenering van onze kersverse burgemeester Rudolf Scherpereel.

Stadscoalitie is bovendien zeer aanmatigend.  Ook wij zijn de stad, de oppositie, de niet-politicus, de burger. ’t Stad is van iedereen.

Het conglomeraat van uw drie partijen vertegenwoordigt amper 52% van de Kortrijkse kiezers. U zult dus nog veel overtuigingskracht nodig hebben om de resterende 48% te overtuigen.

O ja, uw verweer om nog niet met een bestuursakkoord voor de dag te komen, kennen we al: u zult de burgers nog bevragen, want participatie wordt een speerpunt. De buurt bestuurt! Elke wijk mag drie acties voorstellen! Ik denk dat de meeste daarvan al gekend zijn, want dankzij de door ons uitgebouwde gebiedswerking en dankzij de lokale verwevenheid van onze CD&V-mandatarissen weten we wat leeft en beweegt. U moet het blijkbaar nog uitzoeken.

Nog een argument dat u kunt inbrengen om te verantwoorden dat u vandaag nog geen bestuursakkoord voorlegt: “We zullen pas in maart 2013 het budget voorstellen, samen met het beleidsplan.” Ondertussen zal de dynamiek in de stad wel even stilvallen? Meer nog, we kunnen nu al voorspellen dat er dan in maart gezegd wordt dat 2013 een overgangsjaar is, want dat de nieuwe beheers- en beleidscycli pas in januari 2014 in voege treden en dat pas dan de grote beleidsopties zullen vastgelegd worden. Ondertussen zijn we dan al 12 of 13 maanden na de verkiezingen … Wij verwachten dat u uit de startblokken schiet, nu natuurlijk met een wat valse start, zonder echte burgemeester, die zich wel al sterk als echte burgemeester profileerde bij politie en brandweer op oudejaarsnacht.

We zijn ook benieuwd hoe collegiaal uw college zal zijn. De aantallen netjes verdeeld: 3X3. Dat komt goed uit! Over de bevoegdheidsverdelingen hebben we onze bedenkingen. Allemaal mooi verdeeld, dat wel. Maar, hoe zal het in de praktijk werken? Netjes naast mekaar, met ieder zijn budgetje, in de geest van “we laten mekaar met rust?” Jullie gaan voor de win-win-win, maar wat is dan de winst voor de Kortrijkse bevolking? Hoe zit het met de integrale aanpak, waarvan de krijtlijnen al uitgetekend staan in het nieuwe organogram van de stad? Dit is een absolute voorwaarde voor hedendaagse politiek. Wat wordt het; ieder zijn koninkrijkje?

Hoe kan Philippe Decoene een koninkrijk besturen dat bestaat uit het voorzitterschap van OCMW, met alle bijhorende comités, een vol schepenambt met zware portefeuille, een parlementair mandaat, met daarbovenop het voorzitterschap van de commissie media en cultuur  en het voorzitterschap van het ziekenhuis met de vele verplichtingen? Hoeveel uren zijn er in een dag?

Het onbekende en onervaren NVA-koninkrijk beschikt over de zeer belangrijke portefeuille financiën! De klemtonen van dit koningshuis zijn ons nog volledig onbekend. En bij Open Vld kunnen we ondertussen wel spreken van een presidentieel regime.

We zijn nog meer benieuwd om te zien hoe de toekomstige burgemeester er zal in slagen om toch de vaak ideologisch uiteenlopende standpunten van de drie partners met elkaar te verzoenen. De meerderheid heeft alvast in de regio geen goed beurt gemaakt met de capriolen rond de ziekenhuisparking en de ontwikkelingen op Lar-Zuid (dit laatste overigens destijds uitvoerbaar verklaard door de toenmalige Open VLD-minister bevoegd voor ruimtelijke ordening). Kortrijk is een centrumstad, heeft er de lasten en de lusten van. Het zou geen goede zaak zijn, mochten andere steden uit de omgeving een aantal functies overnemen omdat uw meerderheid er niet in slaagt de diverse belangen in stad en streek te verzoenen.

Het bestuur in een creatieve en innovatieve stad is een taak die nooit stopt, en wij kunnen het weten, want CD&V is al 150 jaar bezig en was nog lang niet klaar.

Wellicht schuiven jullie meteen in onze schoenen dat we er al 150 jaar lang de kans voor gehad hebben. Wel we leveren dan ook een picobello stad af; hedendaags, sociaal en swingend. Dit is ons werk geweest. Houd het aub zo, en dat het altijd beter kan, het zal wel zijn en dat er altijd iets verandert, is evident. Maar jullie starten op een fantastische basis, wij houden binnen CD&V nogal van het rentmeesterschap, wat betekent dat jullie de stad in stand houden en zelfs verbeteren voor onze kinderen en kleinkinderen.

Op 24 december kwam de vraag om de strijdbijl te begraven, een ietwat laat inzicht misschien. We willen die, zoals daarnet aangegeven in de eerste tussenkomst best begraven. Maar niet te diep, zodat we ze snel terug kunnen opgraven, wanneer nodig.

Om de repliek van de waarnemend burgemeester Rudolf Scherpereel wat eenvoudiger te maken, distilleer ik graag volgende vragen.

  • Leg eens uit wat je bedoelde met ‘Voor wat, hoort wat?’
  • Hoe zullen jullie dat integraal beleid aanpakken?
  • Hoe ga je om met de deelgemeenten?
  • Wanneer kunnen we een bestuursakkoord verwachten?

CD&V hoopt in elk geval dat de bevolking er de komende zes jaar geen bont en blauwe Qater aan overhoudt.