Véronique Warlop

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

  • Geboortedatum:

    25 augustus 1965

  • Geboorteplaats:

    Ieper

Ik ben 53 jaar jong, ben geboren in Ieper en groeide op in Heuvelland en Ieper.
Reeds 25 jaar woon ik in Marke met mijn gezin.
Op 1 oktober aanstaande ben ik 30 jaar gelukkig getrouwd met Pascal Scheldeman.
We hebben 4 kinderen nl. Niels, Harald, Alexander en Sigrid. Ik ben ook mamie van Chloë en Mathis.

Na mijn Hogeschoolstudies aan Hantal-Katho, het huidige Vives, was ik o.a. werkzaam in de Kamer voor Handel en Nijverheid, nu Voka, de financiële dienst-debiteurenadministratie bij Barco NV, de kwaliteitsdienst bij De Witte Lietaer NV.
Voor de opvoeding van onze vier kinderen onderbrak ik mijn loopbaan na de geboorte van onze tweeling om her in te treden op de arbeidsmarkt als persoonlijk medewerkster van Sabine de Bethune, gewezen Voorzitster van de Senaat en nu Vlaams Volksvertegenwoordigster en Senatrice. Deze functie beoefen ik nog steeds met veel gedrevenheid.
Reeds in mijn jeugd had ik een grote politieke belangstelling die aangewakkerd werd dankzij mijn werkgeefster.
Ik sta ten volle achter onze voorzitter van CD&V 4.0 Kortrijk , Jean de Bethune, kandidaat gemeenteraadsverkiezingen en lijsttrekker bij CD&V West-Vlaanderen.
Mijn grootste hobby is fotografie. Mijn voorkeur gaat vooral naar portret-, macro- en reisfotografie. Ik ben lid van Pxl fotocollectief onder de koepel van het 'Centrum voor Beeldexpressie' en erkend en gesubsidieerd door Stad Kortrijk.

Ik wil me de komende zes jaren inzetten voor:

Ondersteuning aan de mantelzorgers

Voor veel mantelzorgers is de balans van draagkracht en draaglast in onevenwicht.  De vergrijzing neemt overal toe, ook bij ons in Kortrijk.  We zullen allen langer moeten werken en daarmee zal de druk op de mantelzorgers nog toenemen.  Het stadsbestuur dient deze mensen dan ook extra te ondersteunen.

Aandacht voor gezondheid vanuit de gemeenten

Onze leefverwachting is sterk gestegen.  We moeten er vooral naar streven zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven.  Een meisje dat vandaag geboren wordt, heeft een levensverwachting van 100 jaar…..

Ik pleit er dan ook voor om, vanuit de gemeenten, meer aandacht te hebben voor gezonde maaltijden op school met verse groenten en fruit, in crêches, bejaardentehuizen, ziekenhuizen.

De stap naar fitnesscentra vormt voor sommigen een hoge drempel, vaak omwille van de kostprijs.

Ik pleit er dan ook voor om in openbare gebouwen zoals bibliotheken, ontmoetingscentra, .. maar ook in parken, eenvoudige fitnesstoestellen te plaatsen.  De inkomprijs voor het zwembad dient ook betaalbaar te zijn, het komt immers de gezondheid van de mensen ten goede.  Op lange termijn betekent dit een betere levenskwaliteit.

Er dient voldoende aandacht te zijn voor aankoop van groenten en fruit via de korte keten, waarbij voorrang wordt gegeven aan lokale gewassen.

Betere aanpak van de armoedeproblematiek in Kortrijk

De beste manier om niet in een spiraal van armoede terecht te komen, is goed onderwijs, bereid zijn zich bij te scholen en de juiste weg vinden naar de arbeidsmarkt.  Er is armoede in de stad, er zijn werklozen maar toch geraken veel vacatures niet ingevuld, …  Dit moet beter op elkaar worden afgestemd.

De stad moet meer aandacht hebben voor ouders van kleuters die niet tijdig naar de kleuterklas trekken.  Daar ontwikkelen de kinderen zich niet enkel intellectueel, maar ook sociaal.

Personen met een handicap

Deze mensen geraken veel moeilijker aan werk dan mensen zonder handicap. 

Ik vind dan ook dat de stad nog meer inspanningen moet doen om ze in stadsdiensten tewerk te stellen (quota) en dat ze aan maatwerkbedrijven opdrachten moet geven en die ook steunen.

Verder denk ik aan :

Personen met een handicap een stem geven door een adviesraad op te richten waarin personen met een handicap plaats kunnen nemen alsook een schepen specifiek bevoegd voor dit thema.
 

Inzetten op toegankelijke infrastructuur door niet enkel publieke gebouwen aan te passen maar ook toegankelijkheidspremies te geven aan winkels, handelszaken, horecazaken, .. die de nodige aanpassingen doen om hun zaak toegankelijk te maken.
 

Zeker voor voldoende aangepaste parkeerplaatsen zorgen.
 

Sport- en vrijetijdsverenigingen aanmoedigen een aangepast aanbod te doen.
 

 

Mijn grootste droom voor Kortrijk is:

dat elke inwoner van Kortrijk en haar deelgemeenten de mogelijkheid heeft zich gezond te voeden en alle kansen krijgt om een sport te beoefenen, ook degene die een beperking heeft.

 

#Jijbentaanzet betekent voor mij:

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.