Zij: “Goede morgen CD&V-collega. Goed geslapen na de gemeenteraad?”
Hij: “Zeer zeker CD&V-collega. We hebben de raad van onze voorzitter om pósitief te zijn met zwier en plezier opgevolgd. Niets dan positieve voorstellen.”
Zij: “Ja, we hebben de vraag van zevenhonderd Kortrijkenaren om in de gemeenteraad met open geest over de handelsverdragen CETA en TTIP te discussiëren ondersteund, een oproep gedaan om van Buda een grote Vlaamse instelling te maken voor creatie van kunst, nog maar eens gevraagd dat er een toekomstplan voor de bibliotheek wordt gemaakt, positief gestemd over de gevelrenovatiepremie voor beluikwoningen, enthousiast ingestemd met het wegtransportcharter, onze steun toegezegd aan de OCMW-vereniging W13 en zelfs nog eens gevraagd om de bloembakken weg te nemen die daar nu zo zot op de zitbanken aan de Veemarkt staan. Veel positiever kan niet, hé collega.  
Hij: “Ja, het was een positieve gemeenteraadszitting. Alleen jammer van die verhoogde belastingen die we als oppositie niet konden tegenhouden.”
Zij: “Belastingen? Het zijn verhoogde retributies, collega.”
Hij: “Voor de mensen is dat hetzelfde: ze moeten meer betalen. We gebruiken al genoeg moeilijke woorden, collega.”
Zij: “Ja, meer betalen zullen ze. En als dat nu om een indexering ging, dan zou je dat nog kunnen verdedigen. Maar de stadscoalitie slaat wel met de zware hamer. Kijk maar naar ‘Beheer openbaar domein’. Administratiekost: +8%, ontstoppingen van riolen: +25%, gebruik vrachtwagen: +66%. Of bij ‘Bouwen, milieu en wonen’. Gelegenheidsinname: +60%. Dat is toch allemaal veel meer dan een indexering. Of bij ‘Sport’. Betalen met een kredietkaart: 2 euro extra aangerekend.”
Hij: “Ja, dat laatste was wel grappig. De schepen van de parkings zei onmiddellijk dat hij dat niet zou toepassen. Wie gaat zwemmen dus wél en wie gaat parkeren dus niet… Beetje vreemd toch.”
Zij: “En nog grappiger was dat ze alleen de gebruikers van mastercard viseerden maar in de toelichting toch ook de gebruikers van de doodgewone maestrobankkaarten vermeldden.”
Hij: “Gelukkig was ons jongste CD&V-raadslid bij de pinken en heeft ze dat doen rechtzetten.”
Zij: “Maar de rest van de verhogingen blijft wel bestaan. Het is dus inderdaad waar dat het niet waar is.”
Hij: “Pardon? Zeg je nu: ‘Het is dus waar dat het niet waar is’?”
Zij: “Ja, dat zeg ik. Het huidige stadsbestuur heeft altijd volgehouden dat ze de belastingen zes jaar lang niet zouden verhogen. De mensen zouden niet méér moeten betalen. Maar de retributies, de prijs voor de dienstverlening van de stad, stijgen altijd voort. Vraag het maar eens aan de parkeerders of ze niet veel meer moeten betalen dan vroeger.
Hij: “Collega, onze voorzitter heeft gezegd dat we pósitief moeten zijn. Geen oude koeien uit de gracht halen.”
Zij: “Je hebt gelijk, collega. Ik zwijg al. Het was al bij al een goede gemeenteraad. Doei!”