Hij1: "En, trek je nu de blauwe lijst, burgemeester?"

Hij2: “Waarde collega OCMW-voorzitter, ik heb nog niet beslist. Ik heb het net op WTV gezegd: Als ik er voor ga, dan wil ik er voor de volle termijn voor gaan en niet halverwege weglopen”.

Hij1: “Dus je weet nog niet precies wanneer je wil weglopen?”

Hij2: “Collega, leg me geen woorden in de mond die ik nog niet eens onder mijn hersenpan geformuleerd heb. Geduld, heb ik gezegd, tot maart, april.”

Hij1: “Wij hebben anders al beslist hoor: geen stadslijst. De socialisten gaan op eigen kracht.”

Hij2: “Ja en onze derde partner zal wel naar de Vlaamse pijpen van Antwerpen moeten dansen. Die gaan ook wel apart moeten gaan. Ik vind het eerlijk gezegd geen fraai beeld voor onze zo voorbeeldige coalitie. Werk dan eens vijf jaar zo goed samen!”

Hij1: “Ach, na de verkiezingen vinden we elkaar wel weer. Er kan ons niet veel gebeuren.”

Hij2: “Ik zou er toch niet al te gerust op zijn. Die van de CD&V, zo zeggen mijn vertrouwensmannen zijn al ver gevorderd met hun lijst. Het schijnt dat ze met een verrassende lijst zullen komen.”

Hij1: “Toch niet weer met een burgemeestersgevecht?”

Hij2: “Zwijg, ik heb dat de vorige keer gedaan. Wie meest stemmen had moest burgemeester worden.”

Hij1: “Ja, dat heb je toen wel verloren hé. Beetje pijnlijk. Maar ik heb je toen gelukkig gered!”

Hij2: “Alstublieft collega, geen oude koeien uit de gracht halen! De Kortrijkzanen zijn dat al lang vergeten.”

Hij1: “Laat ons hopen. Maar het was toen wel een knappe zet van ons: de grootste partij van de stad lekker aan de kant gezet…”

Hij2: “Ik zei, collega: geen oude koeien uit de gracht halen.”

Hij1: “Maar wat wordt de verrassing van de CD&V-lijst?”

Hij2: “Een van mijn vertrouwensmannen vermoedt dat ze veertig allochtone vrouwen op de lijst gaan zetten.”

Hij1: “Wablief?”

Hij2: “Maar dat mag niet! De kieswet laat dat niet toe. Er móeten evenveel mannen op staan. Mannen zoals wij allebei en bijna heel ons schepencollege.”

Hij1: “Dat van die vrouwen is een grapje, hé burgemeester. CD&V vindt geen kandidaten in die kringen.”

Hij2: “Toch moeten we opletten. Er zit toch verstandig volk tussen hun gemeenteraadsleden.”

Hij1: “Verstandig wel. Bekwaam zeker. Maar populair?”

Hij2: “De Kortrijkzanen zijn slim genoeg, collega. Ze zullen wel voor de goeie kiezen. En daarbij, ’t is nog negen maanden. Het nieuwe kind is nog bij lange niet geboren. En nog eens Gelukkig Nieuwjaar, collega.”

Hij1: “Kdee baas. Oei. Ik bedoel okee burgemeester. Doei!”