Zij: “Zeg, heb je het al gehoord? De burgemeester heeft beslist dat van nu af aan in Kortrijk de nooduitgangen afgesloten mogen worden!”

Hij: “Nooduitgangen afsluiten? Dat kan niet! Dat bestaat niet! Onze burgemeester is een voorvechter van de absolute veiligheid in onze stad. Hij is daarvoor in het hele land beroemd. Dat nooduitgangen in Kortrijk afgesloten mogen zijn, dat kàn hij niet gezegd hebben.”

Zij: “Hij heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het zelfs zwart op wit geschréven! Ik heb het papier hier voor mij liggen.”

Hij: “Ik kan dat bijna niet geloven. Dat moet een kwaadaardige roddel zijn. Wat staat er precies?”

Zij: “Ik citeer: ‘Het sluiten van deze nooduitgang is in dit geval gerechtvaardigd’ en ‘Elke uitbater heeft de verantwoordelijkheid om de eventuele risico’s van zijn activiteiten zélf te analyseren’. Voilà!”

Hij: “Gerechtvaardigd? Dat zou betekenen dat de uitbater van een fuifzaal zélf mag beslissen of hij de nooduitgangen afsluit of open houdt! Dat kan toch niet! De wetgeving zegt toch duidelijk dat de deuren van nooduitgangen op elk ogenblik geopend moeten kunnen worden.”

Zij: “Het is nog erger. Het gaat hier niet eens om een fuifzaal of een activiteit voor volwàssenen. Het gaat om een indoor-speelpark voor kinderen!”

Hij: “Dat meent ge niet…”

Zij: “Toch wel. En dat indoor-speelpark is er zelfs op onwettige wijze gekomen. En de eigenaar draait zijn hand niet om voor een paar bouwovertredingen. Maar in de gemeenteraad van 16 april 2018 heeft de schepen van bouwvergunningen dat rap laten ‘regulariseren’. Ondanks luid protest van de CD&V-oppositie. ”

Hij: “En diezelfde uitbater die de wet aan zijn laars lapt mag nu zijn nooduitgangen gesloten houden? Niet te geloven.”

Zij: “En weet je met welk foefje hij komt aandraven?”

Hij: “Neen.”

Zij: “Dat er gevaar bestaat dat de kinderen bij het openen van de nooduitgangen op straat terecht zouden komen…! Ze mogen wel opbranden maar niet onder een auto lopen. Zéér menslievend van de uitbater…”

Hij: “En de burgemeester trapt daarin?”

Zij: “Ja. En zijn dienst brandpreventie ook. Ach zeggen ze, in noodgevallen zijn er sleutels en de volwassenen kunnen de (ook gesloten) deuren in de omheining dan wel openen.”

Hij: “Maar is er dan geen inspectie geweest van de brandweer en van de politie?”

Zij: “Ach, men moet zijn vrienden niet te veel ambeteren zeker?”

Hij: “En als er een catastrofe gebeurt, wat dan?”

Zij: “De paraplu is al uitgevonden hoor. Doei!”