Hij1: “Collega schepen van markten en foren, blij dat ik je aan de lijn krijg. Ik heb verdorie na de gemeenteraad de hele nacht niet kunnen slapen. Héb je nu een oplossing voor de Kortrijkse groothandelsmarkt? Ik ben die maandelijkse vragen van CD&V en Groen kotsbeu. Dat spandoek met ‘Sociaal Bloedbad’ was een regelrechte schande. En dat stormachtig applaus van de aanwezige handelaars heeft me diep gekrenkt. Dus, héb je nu een oplossing?

Hij2: “Burgemeester, met alle respect, ik moet aan de telefoon herhalen wat ik in de gemeenteraad heb gezegd: discretie, discretie, discretie.

Hij1: “Discretie? Ook tegenover mij?

Hij2: “Ja burgemeester, discretie! Ik pleit daar al twee jaar voor. Ik werk geduldig aan een oplossing.

Hij1: “Collega, ik heb je al die tijd de vrije hand gelaten om het probleem op te lossen. Wel, héb je nu een oplossing?”

Hij2: “Ik werk eraan burgemeester, maar in alle discretie.”

Hij1: “Collega, discretie is géén antwoord. Ik herhaal mijn vraag: héb je een oplossing, ja of neen. Moet ik mijn vraag altijd opnieuw herhalen? Ik begin verdorie op de CD&V te gelijken.”

Hij2: “Burgemeester, ik moet ook in herhaling vallen: discretie is vereist. Er lopen immers gerechtelijke procedures tegen de stad.”

Hij1: “Collega, probeer me niet met een kluitje in het riet te sturen. Dat kan je misschien met de handelaars doen, maar niet met mij.”

Hij2: “Ik werk aan een oplossing, burgemeester. Ik ben er al een hele tijd mee bezig, in alle discretie. Het gaat de goede richting uit.”

Hij1: “Collega, dat heb je in de gemeenteraad nu al tien keer gezegd. De CD&V gelooft u niet. Groen gelooft u niet. De handelaars geloven u niet. En ik geloof u jandorie ook niet!.”

Hij2: “Maar burgemeester, wij hebben toch collegiaal beslist, het hele schepencollege, dat de Kortrijkse Groothandelsmarkt op 1 augustus 2018 wordt afgeschaft. Gedaan. Finito. Punt! Het probleem zal zich na 1 augustus vanzelf oplossen.”

Hij1: “Na 1 augustus? Collega, alstublieft! Er zijn in oktober verkiezingen. Al die handelaars, hun gezinnen, hun klanten zullen uw discrete oplossing in het stemhokje niet appreciëren.”

Voor de laatste keer: héb je een oplossing?”

Hij2: (na lang zwijgen) “Neen… Maar we zijn er discreet mee bezig. Doei burgemeester.”