Nieuws

Kortrijk heeft de vraag gesteld om toe te treden tot het Rainbow Cities Network …   Een mooi initiatief van de stad – in de…

Lees meer

De laatste tijd is er heel wat te doen om mogelijke treinverbindingen tussen Antwerpen en Brussel met Berlijn en Praag. Nu…

Lees meer

Ik had graag een eerste vraag naar de (blijkbaar meerdere) bevragingen ikv welbevinden van diverse doelgroepen…

Lees meer

Reeds geruime tijd gaat het niet zo goed met Parko. Als we er de vele verslagen op nalezen merken we dat heel wat dossiers , op…

Lees meer

Zoals aangekondigd legt CD&V Kortrijk op de komende gemeenteraad een gedragscode voor met betrekking tot de omgang tussen…

Lees meer

De reportage ‘Privacy en Ik’ van Canvas journalist Tim Verheyden, bracht een ontluisterend beeld van het cameragebruik in Stad…

Lees meer

Vorige week ontstond er opschudding toen bleek dat de rekening voor het niet realiseren van de Parking Texture geen 500.000 euro…

Lees meer

Met de goedkeuring van twee mega-aanbestedingen rond de aankoop van voeding voor het OCMW en de vernieuwing van haar…

Lees meer

Het concept van de 'gele plastic doos' is eenvoudig: de doos omvat persoon- en medische gegevens en je bewaart ze in de deur van…

Lees meer

BIj monde van Benjamin Vandorpe vroeg CD&V om meer uitleg hoe de Kortrijkse meerderheid denkt om te gaan met de bouwshift en de…

Lees meer

Losliggende tegels? Een probleem met de netheid in de stad?  Een vraag over de bibliotheek?  Voor deze en duizenden andere…

Lees meer

Met de karige info die we rond dit punt beschikbaar hebben, willen we toch wat vragen stellen. Jammer dat het plan, de motivatie…

Lees meer