Nu de start van de nieuwbouw van woonzorgcentrum Sint-Jozef (Condédreef) eraan komt, vroeg CD&V-raadslid Mia Cattebeke om een virologische screening van de zorgverlenende instellingen in Kortrijk. 

Als directeur van een zorginstelling, weet Mia waarover ze spreekt. 

'Vanuit de bezorgdheid voor eventuele nieuwe opstoten van de coronacrisis doe ik een aantal aanbevelingen', zegt Mia. 'De plannen voor het nieuwe zorgcentrum Sint-Jozef dateren al van 2014. Het ware heel nuttig om dat project nu virologisch te screenen. Er zijn heel wat dingen waarmee je rekening kan houden. Ik denk aan aparte ingangen, meer buitendeuren, aparte eenheden om een cohorteafdeling te maken, aparte trappen, gangen die in één richting gebruikt kunnen worden. Een plan aanpassen kan meer geld kosten, maar de stad moet daartoe bereid zijn. Meer zelfs, het zou nuttig zijn dat alle gebouwen waar zorg verleend wordt, zo'n screening krijgen'.

Schepen Philippe De Coene bleek de redenering van MIa te volgen: 'De verspreiding van virussen kunnen we inderdaad beter bestrijden in woonzorgcentra met aangepast inrichting. Voor nieuwe centra vertrekken we nu altijd van het principe van kleinschalig wonen'.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (zijnde de gemeenteraad) keurde op maandag 20 april het aanbestedingsdossier goed voor het WZC dat 132 kamers zal tellen. Men zal er werken met acht leefgroepen. Daarnaast komt er ook nog een dagzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en een voorschoolse kinderopvang.  De werken starten normaal nog voor het einde van het jaar en men mikt op de afwerking tegen einde 2024. Tegen begin 2025 zou ook de omgevingsaanleg moeten af zijn. Het budget wordt geraamd op 32,8 miljoen euro.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PERS

  • Zorg
  • OCMW-welzijn
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties