Hannelore Vanhoenacker (CD&V) stelde tijdens de gemeenteraad van 9 december voor dat het stadsbestuur een coördinerende rol zou opnemen ten aanzien van de vele mensen die te maken hebben met het scheuren van hun woningen. De oorzaak ervan bij de kleigronden die sterk verdroogden tijdens de voorbije kurkdroge zomers. Schepen Maddens wrong zich in alle bochten om daar niet te moeten op ingaan. 

Op de gemeenteraad van 9 december vroeg CD&V aan het stadsbestuur om de vele slachtoffers van gescheurde woningen te helpen door een informatiepunt te organiseren waar de getroffenen geholpen konden worden. Het stadsbestuur weigerde daarop in te gaan, met als argument dat er al een meldpunt bestaat.

CD&V vindt dat bijzonder jammer.

Het meldpunt 1777 is immers niet geschikt om meldingen van scheuren in de huizen door de droogte te behandelen. De getroffenen wensen te weten wat zij kunnen doen en hoe zij het probleem moeten aanpakken. Zij wensen geholpen te worden en op de goede weg gezet te worden. Het gaat om tientallen woningen van Kortrijkzanen die nu in de kou blijven staan.

Want het stadbestuur wenst geen actieve rol te spelen in het bijeenbrengen van de getroffen inwoners. De bevoegde schepen oordeelde dat men zich kon wenden tot de dienst omgevingsvergunningen. Merkwaardig genoeg sprak hij ook de vrees uit dat de stad wel eens verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden voor verkeerde inlichtingen…

CD&V had gehoopt dat het stadsbestuur dit mooie voorstel zou aanvaarden. Het werd echter weggestemd. CD&V betreurt dit ten zeerste en roept het stadsbestuur op dit belangrijk probleem niet langer van zich af te schuiven.

Het voorstel van CD&V

CD&V voelt de bezorgdheid bij veel Kortrijkzanen rond het scheuren van hun huizen. Veel daarvan bevinden zich allemaal op een ‘klei-ader’, die vanuit Henegouwen onze provincie binnenkomt. De Formatie van Kortrijk. De situatie in Kortrijk is heel specifiek en een stuk erger dan in de rest van Vlaanderen, zelfs in Boom kent men deze problematiek minder.

De oorzaak is zeer technisch en de specificiteit van de oplossing is voor de doorsnee burger nog moeilijker te begrijpen. De verzekeringsmaatschappijen komen in sommige gevallen nog tussen voor de gevolgschade, soms ook niet. En al helemaal niet in het wegnemen van de oorzaak.

Deze oorzaak ligt meestal in het feit van een oudere fundering die aan de toenmalige normen zeker voldeed, maar die de huidige natuurverschijnselen nav de droogte niet aankan. Dat vaak in samenhang met de aanwezigheid van bomen zorgt voor schrijnende beelden.

Daarom ons voorstel tot beslissing.
- Stad Kortrijk organiseert een infopunt waar mensen de nodige informatie kunnen bekomen rond hun perceel.
- De dienst stedenbouw van de Stad Kortrijk pakt in de zone preventieve maatregelen bij het verlenen van bouwvergunningen (zoals bij waterzieke gronden). 
- Stad Kortrijk onderzoekt de mogelijkheid om een samenaankoop te voorzien voor stabiliteitsonderzoek en grondsondering.

Bekijk de tussenkomst van Hannelore en het antwoord van de schepen op de video-opname van de gemeenteraadszitting.
Klik hier en scroll op de tijdlijn naar 2:31:07 (tot 2:55).

Het voorstel werd met 22 tegen 13 stemmen afgevoerd.

  • Wonen
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties