In de reconversie van de feestzaal Orangerie/Broel liggen heel wat kansen voor het grijpen, vooral veel kansen om dit deel van het eiland ten volle te ontharden en te vergroenen. Een groene long in de binnenstad: een idee dat we met CD&V Kortrijk en ook Groen Kortrijk sterk genegen zijn.


Hannelore Vanhoenacker: “We willen ook als oppositie graag meedenken over deze site. Ze is van zeer grote waarde qua omvang en qua ligging en dit zowel voor de aanpak van de Dam zelf als voor de site van de Broelparking. Hier liggen opportuniteiten voor een knap stadspark; mogelijkheden voor de modal shift; de uitbouw van een toeristenzone met campers en bootverkeer op de Leie; zichtlijnen van aan de Broeltorens tot aan de Guldensporenbrug.

(Foto is van Kurt De Schuytener - Krant van West-Vlaanderen)

  • Openbare werken