Vorige week ontstond er opschudding toen bleek dat de rekening voor het niet realiseren van de Parking Texture geen 500.000 euro bedroeg, maar intussen al tegen het miljoen euro opliep. Op de gemeenteraad bleek het debacle nog groter, toen duidelijk werd dat er helemaal geen getekende overeenkomst bestaat tussen Stad Kortrijk en de projectontwikkelaar Pans nv over het bouwen van de parking, en men vanuit het stadsbestuur toch een schadevergoeding wil betalen.


Het eerder bekendgemaakt half miljoen euro hield enkel rekening met de schadevergoeding die aan nv Pans betaald werd. Daarboven komt nu nog 336.558,95 euro aan betaalde architectenkosten en 144 mandagen die vanuit het stadspersoneel aan het dossier besteed zijn, waardoor de totale kosten voor het niet realiseren al tegen het miljoen aanlopen.


Schepen Weydts blijft vasthouden aan de besparing die hij realiseert, wat natuurlijk de wereld op z’n kop is. “Het is alsof je beslist een appelblauwzeegroene Golf te kopen voor 30.000 euro, en dan in extremis van gedacht verandert omdat de kleur je niet langer aanstaat en aan de garagist 10.000 euro betaalt voor de lieve vrede en de gedane moeite. Dan heb je geen 20.000 euro uitgespaard, maar 10.000 euro verspeeld.” drukt Benjamin Vandorpe, gemeenteraadslid CD&V Kortrijk, het plastisch uit. “Net zo met Parking Texture, er werd geen 9.000.000 euro uitgespaard, maar 1.000.000 euro belastinggeld verspeeld. Dit miljoen komt naast eerdere debacles zoals de studie van 600.000 euro voor de Doorniksewijk terwijl de Trambus er niet komt en het jaarlijks verlies van 300—à 400.000 euro op de huur van de parking K-in-Kortrijk, en dit 15 jaar lang. De stadscoalitie heeft met dit soort mistoestanden, niet een Lotto, maar een Euromillions aan belastinggeld verspeeld. Geld dat we heel goed voor andere initiatieven hadden kunnen gebruiken.”, gaat Benjamin Vandorpe verder.


In de gemeenteraad van afgelopen maandag blijkt nu echter dat er ook helemaal geen getekende overeenkomst bestond tussen de projectontwikkelaar Pans nv enerzijds en Stad Kortrijk anderzijds, laat staan dat er goedkeuring gegeven werd door de gemeenteraad.


“Er is dringend nood aan een gedragscode in de contacten tussen projectontwikkelaars en Stad Kortrijk”, aldus Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V Kortrijk. “Die moet niet enkel stipuleren dat er voor elke samenwerking met derden een samenwerkingsovereenkomst opgesteld moet worden, en dat deze via de gemeenteraad moeten passeren, maar ook bijvoorbeeld dat men zich onthoudt van het plaatsen van affiches van kandidaten op werven van projectontwikkelaars tijdens verkiezingstijd.”


Concreet in het dossier van Parking Texture, geeft CD&V Kortrijk geen goedkeuring voor het uitbetalen van de schadevergoeding aan de projectontwikkelaar Pans, net omdat er geen getekende overeenkomst is. Elke partij moet instaan voor de eigen gemaakte kosten. Zelfs in dit laatste geval loopt de rekening voor Stad Kortrijk al op tot een half miljoen euro. CD&V Kortrijk roept de andere partijen op om hun initiatief te volgen, ook de partijen van de meerderheid.

  • Financiën