Met de karige info die we rond dit punt beschikbaar hebben, willen we toch wat vragen stellen. Jammer dat het plan, de motivatie van de aankoop en hoe de aanwending ‘verkocht’ zal worden aan de leninggever niet bij het agendapunt stak. Dit is opnieuw een voorbeeldje van hoe we opener met elkaar zouden kunnen communiceren.


Bij een eerste lezing lijkt het alsof de middelen, die Leiedal en de Stad Kortrijk voorzagen om een binnenstedelijke versterking te maken, niet opgeraken. Wat is de reden daarvan? Hoever staat het met het project van de kantoren in de Rijselstraat? Wat stond er allemaal te gebeuren met deze middelen? We veronderstellen dat er toen een budgettering gemaakt werd en dat deze nu een pak lager uitvalt intrigeert ons wel. Waarom is het belangrijk dat Leiedal het stuk van Elia verwerft? Wat is de uiteindelijke functie van dit terrein? 

Hoever staat het RUP om de site van kantoren naar recreatie te brengen? Leiedal schrijft een grote waardevermindering in van 3.55 mio euro op deze plek. Er zou gerecupereerd kunnen worden op de eigenaar van de Golfschool. Wie wordt dat en hoeveel zou er teruggewonnen worden? Wat betekent dat we als stad dan mee investeren in een private partner? Of krijgt dit een openbaar karakter? Wie zal instaan voor de aanleg van de wegenis binnen deze recreatieve zone en is dit ook mee gebudgetteerd op de meerjarenplanning?

  • Op een 'wollige' manier antwoordde schepen Maddens dat dat budget om een kantorencomplex te realiseren in de Rijselsestraat door Leiedal en de stad inderdaad te hoog geschat werd. De middelen kunnen dus niet meer daarvoor ingezet worden. Het project loopt niet als een trein en moet nog wat voeding krijgen.
  • De aankoop van de gronden van Elia door Leiedal is voor een golfschool. De schepen vond niet dat hij dat moest meegeven, 'want wij moeten gewoon de bestemming van de lening goedkeuren'.  Hij verwees naar het bestuursakkoord. Wat daarin staat is allemaal goedgekeurd en daar moet dus niet meer over gedebatteerd worden...
  • Er wordt dus een golfschool van 8 ha voorzien, waarbij de stad  780.000 euro waarborgt voor de gronden.

Op de vraag of ze als stad mee investeren in die school, kreeg ik geen echt antwoord. Er werd rond alles gefietst. Men zoekt nog een uitbater...

  • Sport
  • Financiën
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties