Lang, lang geleden… zo beginnen de sprookjes die ik aan mijn kindjes vertel voor het slapen gaan. Wees gerust, vandaag geen sprookje, maar herinneren jullie nog de tijd toen de coalitie van NV-A -SPA en OpenVLD groots uitpakten met Kortrijk Spreekt?

Het was het vlaggenschip van de coalitie. Het zou een nieuw tijdperk worden waarin de Kortrijkzaan mee zou bepalen hoe hun stad bestuurd wordt. Nieuwe technologie zou het mogelijk maken om als burger echt te participeren, wijkbudgetten, referenda, online bevragingen, etc… Er zou echt geluisterd worden naar de burgers. We zouden mee aan het stuur zitten van het beleid.  Veel mooie ideeën, lovenswaardige initiatieven, maar hoe staat het er mee? Horen jullie daar nog iets van?  

Zoals we toen al aangaven voelde het gehele participatie-verhaal nogal als een marketingverhaal en ik vrees dat de tijd ons gelijk heeft gegeven. Als we naar de website van Stad Kortrijk, Kortrijkdoetmee.be, surfen zien we dat de laatste berichten van rond 2018 zijn. Deze website ging volgens het bestuursakkoord het digitaal platform zijn waarop we als burgers zouden kunnen discussiëren, maar lijkt een stille dood te sterven.

Hoe zit het eigenlijk met het referendum? Stond er niet in het bestuursakkoord dat er elk jaar een referendum zou zijn?  Dat zou volgens het bestuursakkoord gepaard gaan met een doordachte aanloop van debatten en overlegmomenten… Hebben jullie daar nog iets van gehoord?

Het lijkt alsof al die mooie beloftes in stilte zijn afgevoerd. We hebben nu echter meer dan ooit nood aan een stad die in dialoog treedt met alle Kortrijkzanen. Door Corona wordt de afstand groter, maar is de nood aan verbinding gigantisch. Stad Kortrijk zou nu alle zeilen moeten bijzetten om op alle mogelijk manieren het gesprek aan te gaan met de Kortrijkzanen. We hebben nood aan een stad die luistert de mensen en samen de handen uit de mouwen steekt om zorg te dragen voor het  kwetsbare maatschappelijke weefsel.

Ik doe met plezier drie constructieve suggesties om ons de best participerende stad van Vlaanderen te maken.

  1. In deze vreemde tijden waarin alles wat we gewoon waren op losse schroeven staat, moeten we de handen in elkaar slaan. Maak een Corona-commissie waarin je de zowel de oppositie betrekt als het middenveld, de burgerbewegingen, de kennisinstellingen, etc… We moeten een plan maken dat de schokken van corona opvangt en ondertussen ook de toekomst voorbereid. Dit kan je niet alleen, dit moet je doen met iedereen ‘van goede wil’. Alle talenten, kennis, netwerken, specialisaties, etc zijn nodig om er voor te zorgen dat deze crisis om te draaien tot iets positiefs. 
  2. Het begint allemaal met transparantie over het beleid. Elke gemeenteraad worden er beslissingen genomen over hoe ons geld gespendeerd wordt. Ik stel voor dat we een dashboard maken die op een visueel aantrekkelijke en correcte manier aangeeft hoe het geld gespendeerd wordt. Gaat het naar onderhoud parken? Cultuur? Openbare ruimte? Op deze manier kunnen we opvolgen waar de klemtonen liggen van het bestuur en of ze hun beloftes waarmaken. 
  3. Heel veel burgers steken nu de handen uit de mouwen en helpen waar mogelijk. Vaak botsen op administratieve drempels of hebben ze een klein financieel duwtje in de rug nodig om hun initiatief te laten draaien. Het zou goed zijn mocht er een participatie-loket zijn in Kortrijk waar alle burgers die initiatief nemen terecht kunnen met hun vragen. Iemand bij de stad die burgers doorheen de administratieve mallemolen gidst en met kleine budgetten kan bijspringen waar nodig. Laat de initiatieven van onderuit groeien, probeer ze niet in te kapselen in het beleid, maar geef ze de ruimte om op hun eigen tempo en met hun eigen verhaal te groeien.
      
  • Participatie
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties