Reeds geruime tijd gaat het niet zo goed met Parko. Als we er de vele verslagen op nalezen merken we dat heel wat dossiers , op zijn minst gezegd, er allesbehalve rooskleurig uitzien.


Parko investeerde heel wat in parkeergelegenheden gedurende de jaren, maar niet alle investeringen kwamen de stad financieel ten goede. Vooral de onderhandelingen met externe partners deden de stad (Parko) de das om.


CD&V Kortrijk waarschuwde dan ook regelmatig voor de overinvesteringen van Parko, zeker over de manier waarop deze soms tot stand kwamen. Bij vele investeringen ontbrak een kosten-baten analyse: de schulden bleken zich op te stapelen.


CD&V Kortrijk wilt constructief meewerken aan een positief financieel parkeerbeleid, vandaar onze voorstellen:
1. Het aanbieden van een betaalbaar tarief voor langparkeerders (meerdere dagen), vb. bij het realiseren van de ondergrondse parking bij het station, maar ook in wijken;
2. De bestaande norm van 1,33 parkeerplaatsen bij het realiseren van nieuwe woonwijken / appartementsgebouwen, aanhouden;
3. Het oprichten van een adviescomité van ambtenaren, aanvullend met externe experten en het aanwerven een externe bedrijfsrevisor om financieel orde op zaken te krijgen;
4. Voorzien van voldoende boven- en ondergrondse parkeergelegenheden, afgestemd op nieuwe vervoersvormen; zoals elektrische bakfietsen, elektrische steps, elektrische fietsen en elektrische wagens …. met de mogelijkheid om op te laden. Belangrijk hierbij is deze ook digitaal in kaart te brengen (uitrol van een laadpalenprogramma), op die manier kunnen investeringen worden terugverdiend.


CD&V wenst hierbij dan ook met veel inzet zich te engageren en te helpen om een nieuwe relance binnen het Kortrijkse parkeerbedrijf te realiseren en dit ten voordele van onze bewoners, bezoekers en handelaars.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer