De reportage ‘Privacy en Ik’ van Canvas journalist Tim Verheyden, bracht een ontluisterend beeld van het cameragebruik in Stad Kortrijk. Zoals we al langer aankaarten in de gemeenteraad en ook duidelijk werd in de reportage is het gebrek aan visie over het gebruik van de camera’s teleurstellend. In commissies en gemeenteraad hebben we al vaak om cijfers en duiding gevraagd, maar geen enkele keer kregen we een antwoord. Het is triest dat de Kortrijkzanen pas een antwoord krijgen wanneer de VRT een reportage maakt.


 Het causaal verband tussen de ophelderingsgraad en het gebruik van camera’s wordt door specialisten sterk in twijfel getrokken, en Stad Kortrijk kan ook geen cijfers voorleggen om het tegendeel te bewijzen. “Als er eens een fietsdief gearresteerd wordt, deels met de hulp van camera’s, dan wordt deze prestatie breed uitgesmeerd in de pers, wat natuurlijk maar een mager resultaat is voor een miljoenen investering.”, aldus fractieleider Hannelore Vanhoenacker van CD&V Kortrijk. “Met CD&V Kortrijk vragen we al jaren voor meer middelen voor ogen en minder te investeren in lenzen: Preventie ligt in buurten, dichtbij mensen én met mensen.”, vervolgt Hannelore Vanhoenacker.
Camera’s kunnen nuttig zijn in een veiligheidsbeleid, maar omdat er geen visie is, ontbreekt ook elk gesprek over het nut en de proportionaliteit van al deze camera’s.

 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van data van de gsm’s of bankkaarten. CD&V Kortrijk vraagt om hierover nu eindelijk een open en eerlijk debat te kunnen voeren. Als CD&V Kortrijk zijn we niet tegen het gebruik van technologie, maar deze moet altijd ten goede komen van de Kortrijkzanen. Wij willen dat Kortrijk een veiligheidsbeleid voert dat meer inzet op preventie en buurtwerking. Investeer in mensen, in een veiligheidsbeleid dat tastbaar is in elke buurt en waarvan bewezen is dat ze echte impact heeft op de criminaliteit. We willen een beleid dat vertrouwen heeft in de burgers en niet iedereen ziet als een potentiële crimineel. We willen streng zijn voor zij die de regels overtreden, maar ook de privacy respecteren van de meerderheid van Kortrijkzanen die niets mispeuteren.

Privacy expert Matthias Dobbelaere-Welvaert, was nog scherper in het programma: “Op geen enkel moment heeft Van Quickenborne aangetoond dat die camera’s een meerwaarde bieden. De enige die profiteert van de camera’s in Kortrijk is het soort populisme waarop Vincent Van Quickenborne drijft.”

Het gebrek aan beleid rond camera’s werd inderdaad pijnlijk duidelijk toen Stad Kortrijk eerst niet antwoordde, titelvoerend burgemeester en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uiteindelijk zijn kat stuurde en uitvoerend burgemeester Ruth Vandenberghe moest toegeven dat dit inderdaad een gebrek aan visie en beleid was. Wij staan in elk geval klaar om hierover – eindelijk- een goed debat te voeren in de gemeenteraad.

CD&V Kortrijk zal, bij monde van Hannelore Vanhoenacker, hier alvast dieper op ingaan bij de volgende gemeenteraad en zelf ook voorstellen formuleren.

 

  • Politie & veiligheid