CD&V Kortrijk is trots op alle Kortrijkzanen die in deze moeilijke tijden moed en volharding tonen, maar tegelijkertijd bezorgd om allen die het financieel of mentaal moeilijk hebben. Daarom lanceert CD&V Kortrijk een relanceplan. Met dit plan wil CD&V Kortrijk het stadsbestuur inspireren, alsook een aanzet geven, om zo op korte, middellange en lange termijn de Kortrijkzanen zoveel als mogelijk doorheen deze crisis te helpen.

We wensen een relancefonds van 10 miljoen euro op te richten ter ondersteuning van de burgers, het middenveld en onze lokale economie.

Hierbij reeds onze 3 prioriteiten. Later volgt een integraal plan.

 

1. WELZIJN 

We geven prioriteit aan het mentaal welzijn van jongeren.

Samen met het georganiseerde jeugdwerk, organisaties zoals het Huis van het kind, Ajko, Wasper en private organisaties, wensen we een plan van aanpak op te maken voor de jongeren:

 • “speel-boxen” aanbieden aan jongeren in armoede of in precaire situaties. Samen met de “speel-boxen” ook informatie voorzien over de mogelijkheden van online hulpverlening. (#praaterover, watwat…)
 • Wifi-kaarten en laptops voor jongeren die nu niet de mogelijkheid hebben om de lessen te volgen. Een regionale aanpak lijkt ons aangewezen.
 • Psychologische ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben. Samen met de gehele jeugdsector en bevoegde instanties moeten we de problemen opsporen en hen helpen. We willen dat het ook mogelijk gemaakt wordt om hen uit de thuissituatie te halen en psychologische ondersteuning te bieden (met respect voor de hygiënische regels.) 
 • Opvang voor kinderen van ouders die ziek zijn of die in een thuissituatie zitten die de fysieke en mentale integriteit aantasten. We wensen dat Stad Kortrijk in samenspraak met gespecialiseerde jongerenorganisaties leer-begeleiding organiseert voor jongeren die geen stabiele of veilige thuissituatie kennen.
 • Stad Kortrijk (ism. Leiedal en de provincie) moet bekijken welke lokale ruimte men kan aanbieden voor jeugdbewegingen en andere zomerkampen. Uiteraard met het nodige respect voor de veiligheidsvoorschriften.

Ruimtes en andere logistieke ondersteuning aanbieden aan de Kortrijkse scholen (leegstaande gebouwen, materiaal, personeel…) zodat deze op termijn weer veilig volledig kunnen heropstarten.

Onze zorgcentra moeten een virologische scan krijgen. Plannen voor nieuwbouw moeten aangepast worden aan de nieuwe realiteit en in de reeds bestaande woonzorgcentra moet geïnvesteerd worden in infrastructuur om een volgende pandemie meester te kunnen.

Onze senioren zijn een kwetsbare groep en zullen waarschijnlijk langer de gevolgen van de quarantaine voelen. Daarom wensen we een specifieke actie voor deze doelgroep. Een “Kom uit uw kot”-actie met bepaalde voordelen aan verbonden (mobiliteitspas, koffiebon…).

Er dreigen meer mensen in armoede te komen door deze crisis. We willen dat de sociale diensten van stad Kortrijk zich voorbereiden en dat er een extra investering gaat naar het armoedebeleid.

Veel mensen hebben afscheid moeten nemen van een dierbare, in omstandigheden die de goede verwerking van dit verlies in de weg staat. We vragen dat de stad de mogelijkheid biedt om deze herdenking van de geliefden na de corona-crisis op een betekenisvolle manier te organiseren. Hieraan gekoppeld willen we een gemeenschappelijk herdenkingsmoment voor alle covid-19-slachtoffers en een kunstwerk in de publieke ruimte als eresaluut aan het zorgpersoneel.

 

2. ECONOMIE

Het belang van de lokale handelaren is nog nooit zo duidelijk geweest. Ze zijn levensnoodzakelijk in een warme en bruisende stad als Kortrijk. We willen hen dan ook op een duurzame manier ondersteunen zodat ze na de crisis terug volop kunnen groeien.

De e-commerce neemt grote sprongen voorwaarts en we willen deze graag de wind in de zeilen geven of stimuleren. Dat kan door:

 • het ondersteunen van handelaren die nog geen webshop hebben;
 • het installeren van lockers voor leveringen (zonder contact) in alle wijken in Kortrijk. Dit kan in samenwerking met bpost of andere private spelers;
 • het actief promoten van platformen die een bundeling aanbieden van al de initiatieven. (tisvanier.be, koopinjebuurt.be…).

Een helder plan van aanpak hoe winkels en andere handelaren veilig hun zaak kunnen heropstarten. In samenwerking met de verschillende organisaties (vakbonden en werkgevers) een communicatie opstarten om het veilig werken en shoppen te promoten.

De korte keten (producten van landbouwers rechtstreeks aan consumenten verkopen) promoten. Verkooppunten in wijken en deelgemeenten moeten de nodige ondersteuning krijgen zodat elke Kortrijkzaan in zijn buurt de meest levensnoodzakelijke voedingsproducten kan aankopen.

We vragen aan de stad om onze landbouwers te ondersteunen door de website www.helpdeoogst.be actief te promoten.  

Er zal na deze coronacrisis meer werkloosheid zijn, we vragen daarom een proactieve aanpak van de stad door nu in gesprek te gaan met VDAB voor een plan van aanpak op maat van onze stad en regio.  

Zomer in de stad: zowel voor onze handelaren als de toeristische sector zal een optimale beleving in de stad belangrijk zijn. Een campagne rond de ‘zomer in Kortrijk’ gericht op Kortrijkzanen, maar ook andere Vlamingen kan een boost betekenen voor onze handelaren en de toeristische sector.

De hotels en B&B’s moeten ondersteund worden door nu als stad reeds kamers te huren en te betalen. Deze gehuurde kamers kunnen later door de Stad gebruikt worden, maar op deze manier kunnen onze logies deze moeilijke periode overleven.

Ook de eventsector zal nog lange tijd de gevolgen voelen van deze crisis. Daarom vragen we dat de stad samen met de sector bekijkt hoe hen te helpen overleven door:

 • de eventlocaties die de stad beheert gratis ter beschikking te stellen;
 • events in eigen organisatie, maar die gecanceld werden, in kaart te brengen en de gemaakte kosten factureren aan de stad;
 • nu reeds de engagementen voor de toekomst gedeeltelijk vooraf te betalen, als een soort van overbruggingskrediet voor deze sector.

Ter ondersteuning van de horeca en de detailhandel vragen we ook een inperking van de pop-ups, zodat reguliere horeca en detailhandel ten volle kunnen genieten van een heropening.

 

3. SOCIO-CULTURELE MIDDENVELD

Vele amateur- en semiprofessionele organisaties (theater, fanfares, koren, sportverenigingen…) zien hun inkomsten verdwijnen en kunnen geen activiteiten organiseren. We vragen dat de stad in gesprek gaat met deze organisaties en bekijkt op welke manier het reële omzetverlies kan gecompenseerd worden binnen het coronafonds.
Deze organisaties zijn van levensbelang voor het sociale weefsel en moeten na de crisis terug ten volle hun rol kunnen spelen.

Voor individuele kunstenaars die ateliers huren bij de stad vragen we dat de huur van die ateliers tijdelijk opgeschort of kwijtgescholden worden.

We vragen dat de werkingssubsidies voor de verenigingen en organisaties, voor het werkjaar 2020, toch zullen toegekend worden, ook als men niet kan voldoen aan alle voorwaarden, zoals de beloofde activiteiten.

En samen met de verschillende cultuurorganisaties een zomerprogramma ontwikkelen dat rekening houdt met alle voorschriften én de vakantie in eigen land kruidt met voorstellingen, concerten en tentoonstellingen in de publieke ruimte en andere locaties.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PERS

 • Economie
 • Gezondheid & welzijn
 • Cultuur
 • Senioren & ouderenzorg
 • Jeugd