Hoe de Kortrijkse stadscoalitie de schuld doet stijgen van 2.550 EUR per inwoner (en 36 MEUR in de stadskas) in 2020 naar 3.400 EUR per inwoner (en 0 EUR in kas) tegen het einde van de legislatuur.

Moeilijke en economisch onzekere tijden vragen om budgettaire bijsturing en aangepast beleid.Echter blijkt dit niet uit het budget opgesteld door de stadscoalitie ter bespreking op de gemeenteraad vanavond.

Naar resultaat toe uit de dagelijkse werking merken we alvast onderstaande onregelmatigheden op:

  • Het plan houdt geen rekening met een realistische indexatie van de lonen.
  • Ondanks de stijgende criminaliteitscijfers en looninflatie wordt de dotatie aan de politiezone quasi bevroren. Vooral ook de vraag van CD&V naar voldoende blauw op straat kan helemaal niet vervuld worden, nu moet men rekenen op ziek personeel en niet ingevulde jobs om het budget rond te krijgen.
  • Voor LAGO voorziet de stad een extra subsidie van 80 KEUR waar elke gemeente of stad waar LAGO actief is 1 MEUR bijstand vraagt.
  • Er is geen buffer voor niet voorziene kosten, die gezien de onzekere tijden wel noodzakelijk is.
     

Op niveau van de  investeringen merken we dat, ondanks een realisatiegraad van slechts 13% halfweg deze legislatuur er nog voor 10 MEUR bijkomende investeringen voorzien worden. Het investeringsbudget van deze stad bereikt zo een ongekende hoogte van 330 MEUR. Daartegenover staat een daling van de inkomsten. Logischerwijze nemen de leningen dan ook sterk toe vanaf 2023. Concreet komt dit neer op een maximale doorschuiving naar de volgende legislatuur. 

Vanaf 2026 mag een jaarlijkse kapitaalsaflossing van circa 30 MEUR per jaar verwacht worden terwijl deze in 2020 slechts 20 MEUR betrof. Dergelijke vooropstelling is niet realistisch, de voorgestelde investeringen zullen niet gehaald worden. Er wordt met cijfers gegoocheld om het plaatje te doen kloppen.

CD&V pleit dan ook om NU keuzes te maken en een realistische begroting op te stellen voor de volgende jaren: "Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat kan geschrapt of uitgesteld worden? Of kiest de coalitie voor een belastingverhoging?"

Het investeringsbudget herzien is absoluut noodzakelijk en dient in de gemeenteraad geëvalueerd te worden. Elementen als 'duurzaamheid', 'future proof, of aangepast aan de noden van de toekomst' dienen daarbij in beschouwing genomen te worden. 

 

 PERS

  • Financiën