Kortrijk heeft de vraag gesteld om toe te treden tot het Rainbow Cities Network …

 

Een mooi initiatief van de stad – in de hoop, en terzelfdertijd de wens, dat Kortrijk inderdaad kan toetreden. Voor ons meteen ook de aanleiding om de vraag te stellen om, naast de ondersteuning van mensen met een andere geaardheid, terzelfdertijd ook ondersteuning te bieden aan de mensen in hun omgeving, hun directe context, zijnde:

  • In eerste instantie, hun partners (bijv. de hetero-partner van een persoon die zich na jaren huwelijk of samenwonen, out, als persoon met een andere geaardheid)
  • de ouders, ouders van kinderen die zich outen of die zich extern willen outen …

Ook zij hebben vaak nood aan expliciete ondersteuning en begeleiding.

In de rand, en niet minder belangrijk, vraag ik hier aandacht voor bijv. politiemensen of bepaalde hulpverleners, die vaak geconfronteerd worden met verhalen en/of aangiftes waar ze niet direct weg mee weten, of waarbij zij zich misschien geen houding weten te geven.

Hier gaat het dan niet om een tekort aan competentie, maar wel vaak om koudwatervrees – het gegeven van onwennigheid, niet vertrouwd zijn met de problematiek en misschien nog minder met de hulp die kan geboden worden.

Graag zien we bovenvermelde belangrijke items meegenomen in het verhaal van de toetreding van Kortrijk tot het Rainbow Cities Network.

  • Gelijke kansen