Via de pers meldde het stadsbestuur dat het trambus-project van het investeringsplan wordt afgevoerd. Als reden gaf men aan dat De Lijn n.a.v. de corona-crisis deze investeringen niet meer wenste te doen. De verbazing hierover is bij CD&V Kortrijk bijzonder groot, zeker omdat het stadsbestuur een doorbraak in dit dossier groots aankondigde. Nu blijkt zelfs dat het engagement nooit op papier werd gezet.

Een snelle verbinding tussen het station en Hoog Kortrijk, met de vele onderwijsinstellingen en het regionaal ziekenhuis, is ook een zorg voor CD&V Kortrijk, die het dossier van nabij opvolgt. De oppositiepartij vroeg daarom aan Stad Kortrijk inzage in de documenten over deze beslissing. Groot was de verbazing toen Stad Kortrijk bevestigde dat er daar niet alleen geen beslissing over op papier bestaat, sterker nog, er bestaat geen enkel document over.

“Het is verbijsterend om vast te stellen dat er over een project van 16 miljoen euro geen formele documenten bestaan over de deelname van de belangrijkste speler, namelijk De Lijn”, aldus een verbouwereerde Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster CD&V Kortrijk. “Men mag toch verwachten dat er over zo’n project, die een enorme impact heeft, niet alleen op de buurt en de plaatselijke handelaars, maar bij uitbreiding op heel Kortrijk, op z’n minst een degelijk dossier bestaat. “

Op zich hoeft het niet te verwonderen dat er geen beslissing bestaat over het terugdraaien van investering door De Lijn, aangezien er in de eerste plaats al geen toezegging bestond om de investering te doen. “Voor ons was het al verdacht toen bleek dat de Vlaamse Regering de Kortrijkse trambus niet had opgenomen in hun lijst van uit te voeren projecten. Het is wel zorgwekkend dat er een loopje genomen wordt met de waarheid en dat het stadsbestuur nu het afblazen van het dossier in de schoenen van andere spelers en corona tracht te duwen, enkel en alleen om zelf geen gezichtsverlies te lijden.”

Het doet niet alleen de wenkbrauwen fronsen, Deze vaststelling doet bij CD&V Kortrijk vragen rijzen over hoe de dossiers van andere belangrijke investeringsprojecten in Kortrijk aangepakt worden.

“Bovendien stellen we ons vragen wat er nu gebeurt met het budget van de voorbereidende studiewerken voor het tracé van de trambus, die tegen de zin van de oppositie eerder dit jaar al door de gemeenteraad geduwd werden. Wat gebeurt er met de 650.000 euro die Stad Kortrijk hiervoor toegezegd had? Zijn deze al uitgegeven, of kan alles alsnog gerecupereerd worden?”, vraagt Hannelore Vanhoenacker zich af. “Aangezien we de ontsluiting van Hoog-Kortrijk uiteraard heel belangrijk vinden, is het ons voorstel om die 650.000 euro dan te besteden aan verder onderzoek naar het tracé langs de site Van Marcke.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PERS

  • Informatie & Communicatie
  • Mobiliteit & openbaar vervoer