In Kortrijk hebben we nog steeds een te lage vaccinatiegraad. Met 79% gevaccineerden bengelen we onderaan de West-Vlaamse staart.

Om ons zorgpersoneel te ontlasten, om er voor te zorgen dat iedereen de zorg kan krijgen die ze nodig hebben, pleiten we voor een verplichte vaccinatie voor iedereen!

Meer info hierover kan je hier terug vinden: "Waarom wij voor een verplichte vaccinatie zijn"

  • Gezondheid & welzijn