Het stadsbestuur trekt 1,9 miljoen euro uit om een deel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk herin te richten als een bezoekerscentrum rond de Guldensporenslag. Op zich een goed initiatief, waarbij toch nog vragen kunnen worden gesteld.

Hannelore startte haar tussenkomst fijntjes met een woord van dank aan minister-president Jambon: 'We zijn zeer tevreden dat de minister-president zoveel centen in het culturele veld van Kortrijk pompt. Eerst en vooral omdat onze stad er wel bij vaart en dat we op die manier opnieuw een ‘vuurtorenfunctie’ kunnen uitoefenen in het culturele landschap van de regio en provincie, buiten de Vlaamse ruit. Maar, door het verhoogde bedrag van deze aanbesteding, zorgde de minister ervoor dat het dossier op de gemeenteraad moet komen. Zo hebben we tenminste een kans om het project hier ten gronde te bespreken. Merci schepen Ronse en minister-president Jan Jambon daarvoor'.

CD&V wilde enkele bezorgdheden op tafel leggen, rond de inhoud, exploitatie, de timing en centen.

 • De erg summiere antwoorden van de schepen op de gestelde vragen lees je na de vragen.

Inhoudelijk

De focus van het nieuwe museum/belevingscentrum ligt op 11 juli 1302 en op het graafschap Vlaanderen. Logisch; want de iconografie van de Gravenkapel ondersteunt dit zeer goed. We missen echter het sterker in de verf zetten van onze bewustwording als België en Vlaanderen en hoe deze slag aan zijn mythologische betekenis komt.

Is er nog een link met het plan van de Vlaamse regering om een museum voor Vlaamse identiteit op te richten?  In deze conceptnota is er geen sprake van. En toevallig lezen we nu in De Standaard dat dit initiatief enkel virtueel zal zijn. Hoever staat het met onze kandidatuur daarvoor?

Een flashy gameconcept met focus op de verhalen zal zeer veel mensen voldoening geven, maar zal er voldoende gelaagdheid in dit concept zitten om ook de historische ‘meerwaardezoeker’ aan te trekken? Die doelgroep t is toch een belangrijk gegeven in een museum met deze inhoud. Enkel in focus 2 hebben we een deel verdieping teruggevonden...

 • Ook de schepen zegt tevreden te zijn dat dit debat kan gevoerd worden, maar er ligt nog zeer weinig op tafel (vindt hij zelf) . Hij belooft een discussie ten gronde op een latere themagemeenteraad rond cultuur. 
 • Aalst en Kortrijk waren kandidaat voor het Vlaamse museum. Toen hebben beide steden aangegeven dat deze inhoud er misschien in meerdere bestaande musea aan bod kon komen. De Vlaamse overheid besliste ondertussen om het thema via een digitaal netwerk te presenteren. Kortrijk komt daarin zeker aan bod. Hoe dit precies in elkaar steekt weet men nog niet.
 • Het onderdeel Guldensporenslag verdwijnt dus wel volledig uit het huidige museum 1302.  Daar komt een nieuwe invulling, met een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en een Wunderkammer rond identiteit, met internationale curatoren.   
 • Veronique Lambert, die doctoreerde op het onderwerp, zal de verdieping bewaken en borgen. Zij is er verantwoordelijk voor dat dit zeker niet verloren gaat.

Exploitatie

De nota vermeldt dat er geen interferentie met de erediensten mag zijn en dat de openingsuren kunnen wijzigen. Als er een huwelijk of een begrafenis is op zaterdag of in de week als een schoolgroep gereserveerd heeft, hoe werkt dat dan concreet?

Wat met de zelfregulerende audio? Is die ook aangepast aan het al of niet bezig zijn van een dienst?

Het toezicht verloopt via camera's. Is alles zo voldoende beveiligd? De camerabewaking in het bezoekerscentrum van het begijnhof verhinderde niet dat daar een muntschat verdween.

 • Alles werd doorgesproken met de Dekenij en de tentoonstelling gaat dicht bij erediensten. 
 • Er werd gekozen voor een immersieve beleving waarin mensen volledig ondergedompeld worden. Barco en Howest zijn belangrijke spelers die dit moeten mee uittekenen.


Timing

Dit dossier komt voor in januari en al tegen eind februari moet een uitgewerkt concept met kostprijs voorgesteld worden. Is dat realistisch? Werden er al partijen aangesproken hieromtrent?

 • Dit is echter maar een selectieleidraad. De echte gunning verloopt dan tegen 24/05/2021.


Kostprijs

Het budget van 1,9 mio lijkt erg veel, maar is eigenlijk een peulschil. Het bezoekerscentrum van het Lam Gods in Gent bijvoorbeeld zal 31,5 mio kosten. Er komt wellicht iets moois, maar zal dit ook futureproof zijn? Want digitale snufjes verouderen zeer snel.  Daarom zullen er ook in de toekomst centen opzij moeten staan voor updating en vernieuwing. Is daaraan gedacht?

 • Alexander Stragier (een topkerel op museaal nieuw interactieve uitbouw) is verbaasd over het grote budget dat hier tegenover staat. We kunnen daar zeer veel mee doen.
 • Musea
 • Cultuur
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties