Ik had graag een eerste vraag naar de (blijkbaar meerdere) bevragingen ikv welbevinden van diverse doelgroepen gedaan: 

-          Welke bevragingen vonden er allemaal plaats? Schoolgaande jongeren / jeugdbewegingen / sportverenigingen / kwetsbare burgers / ...? En ook nog bij andere doelgroepen?

-          Waar vinden we de resultaten van deze bevragingen?

-          Welke acties worden of werden hieraan gekoppeld?

 

Daarnaast: We krijgen regelmatig signalen dat hogere overheden middelen ter beschikking stellen of willen stellen van lokale besturen om het welbevinden van de burgers te ondersteunen. Welke stromen zijn richting Kortrijk gekomen, welke finaliteit hadden die middelen en in welke mate kregen ze reeds een bestemming en/of zijn ze besteed?

En heel specifiek wil ik mij hier richten tot de grote nood die ik ervaar bij de jeugd. Kinderen en jongeren zijn erg kwetsbaar – en dat uit zich bij schoolgaande jeugd heel sterk als er beperkingen komen rond het openblijven van de scholen. Ze zien af doordat ze minder contacten hebben en doordat de kwaliteit van die contacten stukken minder is.

Daarnaast: jonge mensen die al op eigen benen staan, zijn vaak alleenstaand. Zij kunnen minder terugvallen op hun sociaal netwerk, vooral door de beperking van het aantal contacten die ze mogen hebben. Hun welbevinden vergroot of verkleint naargelang hun bubbel groter of kleiner mag zijn – en daar moet je kunnen op rekenen in geval van nood.

De weerbaarheid en de veerkracht van mensen -en zeker die van jonge mensen- is nochtans groot. Dit zien we als de maatregelen versoepelen. Vandaar dat het ietsje meer, een aantrekkelijk aanbod, een kunnen bijbenen op meerdere vlakken in de vakantie, écht kan bijdragen tot het vlug achter zich laten van de nefaste beleving tijdens deze moeilijke tijden. De mentale gezondheid, die nu  sterk verslechterd is, gaat eigenlijk hand in hand met het verstrengen en/of versoepelen van de maatregelen. Zelf hebben we dit verstrengen en versoepelen niet in de hand. Maar we kunnen wel een grotere inspanning doen eenmaal er kan en mag versoepeld worden.

Kunnen middelen die doorstromen vanuit hogere overheden, hier aangewend worden voor onze jeugd? Zijn er al plannen vanuit de stad naar kinderen en jongeren toe, bijvoorbeeld met de grote vakantie in zicht?

Opdat het leed vlugger vergeten zou zijn, onze oproep: kan, wat de stad in de grote vakantie organiseert voor de kinderen en jongeren, een antwoord zijn, een soort van gulle inhaalbeweging – met andere woorden: “mag het dit jaar een beetje meer zijn?”

  • Jeugd
  • Gezondheid & welzijn