CD&V Kortrijk
13/03/2013
 
 
Beste inwoner van Kortrijk,

Met CD&V Kortrijk willen we op regelmatige basis een ‘open debat avond’ organiseren samen met de inwoners van Kortrijk. Wij zorgen voor insteek van

specialisten ter zake over een welbepaalde thematiek. Via vraag en antwoord gaan we samen met u op zoek naar mogelijke oplossingen en formuleren we een advies voor het stadsbestuur. Op 13 maart steken we van wal met een eerste ‘atelier’ over Hoog Kortrijk.

Het begrip Hoog Kortrijk slaat op het stadsdeel ten zuiden van de E17. Daar waar het begrip aanvankelijk alleen gebruikt werd voor de omgeving die aansluit op de Doorniksesteenweg en de verkeerswisselaar Kortrijk-Zuid, werd Hoog Kortrijk later uitgebreid naar het gebied aansluitend bij de verkeerswisselaar Kortrijk-Oost. Hoog Kortrijk is een gebied dat constant in beweging is. Bestaande partners hebben hun activiteiten uitgebreid; vele nieuwe projecten zijn de laatste jaren uitgevoerd. Zo kan onder meer verwezen worden naar de uitbreiding van het Xpo-complex, de vernieuwing van Kinepolis, de bouw van Decathlon, de bouw van het nieuwe regionale ziekenhuiscomplex AZ Groeninge, het succes van het hogeschoolverhaal op Hoog Kortrijk, de geplande aanleg van de stadsverkaveling Goed te Bouvekerke, de nieuwe begraafplaats en de topsporthal op de Lange Munte, het crematorium, Kulak, ... Een stadsdeel in volle ontwikkeling dus, waardoor een actualisatie van een toekomstvisie op Hoog Kortrijk zich opdringt.

Inschrijven is verplicht en gratis via kortrijk.cdenv.be

Heeft u nog vragen, mail ze ons dan gerust al op voorhand.

Beste groeten,

De CD&V-ploeg Kortrijk.