Nieuwsbrief juli 2013
CD&V Kortrijk
08/07/2013
 
 

Goed Gezinde Gemeente

Dit initiatief werd opgezet om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor te bereiden. “Nu al?” horen wij u denken. Inderdaad. Nu al stellen we ons de vraag hoe Kortrijk er volgens ons kan en zou moeten uitzien in 2018 en de jaren daarna. We willen een gedragen programma opstellen. Daarom zullen we alle geledingen binnen onze partij hierin betrekken. We willen alle leden de kans geven mee te werken.

Kortrijk springt alvast op de kar als een van de pilootgemeenten. U hoort hier binnenkort meer over.

Heerlijk Zomerfeest (5 juli)

Misschien was u er ook. De eerste editie van het Heerlijk Zomerfeest was meteen een voltreffer. Dik 300 aanwezigen genoten van de sfeer, de muziek en allerlei lekkers. Een groot deel van de opbrengst werd trouwens geschonken aan vzw Oranjehuis. We kijken nu al uit naar volgend jaar.

En voor nu of straks wensen wij u van harte een zonnige en deugddoende vakantie!

Lees meer ›


Operatie Innesto

De term komt uit de wijnbouw en slaat op het enten van jonge scheuten op oude wijnranken. Het lijkt ons wel op het lijf geschreven. In de Kortrijkse CD&V-fractie zijn beiden immers talrijk aanwezig. De ervaren stronken kent u nog van de vorige legislatuur. De prille scheuten kwamen er in januari bij.

De hele operatie heeft als opzet een breed gedragen partijcongres in Center Parcs De Vossemeren in Lommel, van 15 tot 17 november.

De eerste fase was heel kleinschalig. Nationaal voorzitter Wouter Beke ging de discussie aan met dertig leden. Later werd de groep vertienvoudigd. Mandatarissen en deskundigen uit diverse werkvelden werkten verder op de insteken van de Innesto30, onder meer in de Cederdialogen en via Facebook.

In de laatste rechte lijn naar het congres wil CD&V het aantal betrokkenen uitbreiden tot 30.000. Men wil alle leden en afdelingen aan het woord laten, in lokale dialoog en tijdens provinciale congressen.

Onze afdeling leverde haar bijdrage. Op 3 juni kwamen maar liefst30 deelnemers bijeen om de eerste amendementen op te stellen.

De belangrijkste thema’s in een notendop:

- Duidelijke keuzes maken die de kwaliteit van het stadsleven positief beïnvloeden.
- De stad attractief maken voor iedereen.
- Zorg voor wonen moet de stadsvlucht counteren. Dit kan bijvoorbeeld door een korting op de roerende voorheffing te geven  aan jonge gezinnen.
- Mobiliteit als voornaamste bekommernis van de bewoners. Zo veel mogelijk diensten en voorzieningen op wandel- en fietsafstand. Duurzaam vervoer volgens STOP principe. Binnenstedelijk goederenvervoer efficiënter en veiliger. Goede en veilige fietspaden.
- Veiligheid in het algemeen voor iedereen.
- Onderwijs : voldoende & kwalitatieve onderwijsmogelijkheden. Van kinderopvang tot hoger onderwijs.
- Economische ontwikkeling, creativiteit, kennis en innovatie zijn belangrijke speerpunten.
- Extra jobs creëren via sociale economie.
- Stadsontwikkeling en cultuur: hand in hand. Cultuuraanbod en architectuur staat hoog op de agenda.

Bekijk hier de foto's van onze Kortrijkse Innesto-bijeenkomst 

Lees meer ›

 

Intro

Beste vrienden en vriendinnen van CD&V Kortrijk

25 mei wordt een zeer belangrijke dag. We bepalen dan met zijn allen welke partijen de komende vijf jaar Vlaanderen en België zullen besturen en wie er ons zal vertegenwoordigen in het Europees parlement.

Dank zij CD&V en staatssecretaris Verheirstraeten ligt de 6de staatshervorming klaar voor uitvoering. Er moeten nog fundamentele keuzes worden gemaakt: waar zal Vlaanderen de bijkomende middelen op inzetten? Waar zal er moeten worden geknipt? Onze partij wil graag haar verantwoordelijkheid hierbij blijven opnemen, onder leiding van onze kandidaat minister-president.

Al onze kandidaten voor 25 mei verdienen uw steun. Ze rekenen op u!

Bezoek onze website of facebookpagina

Gaag regelmatig eens kijken op onze website, om op de hoogte te blijven van wat er binnen CD&V Kortrijk gebeurt.

Ook op Facebook is CD&V Kortrijk actief.

 

Lees meer ›

Kalender