Nieuwsbrief
CD&V Kortrijk
05/03/2014
 
 

After Work Drink met Christine Depuydt


Sociaal-economisch plan CD&V voorgesteld

Minister-President Kris Peeters pakte uit met hét "sociaal-economisch plan van CD&V".  Met dit plan wil Kris Peeters samen zijn team van ministers, staatssecretarissen, lijstrekkers & Wouter Beke de lijnen uitzetten van het programma waarmee we op weg gaan richting verkiezingen.

Het sociaal-economisch plan wilen we zoveel mogelijk verspreiden & zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Het plan wordt beschikbaar gesteld in drie versies:
• De digitale-versie van het sociaal-economisch plan is erg toegankelijk: een pareltje met veel infographics & foto's. Daarenboven bevat het  videofragmenten & andere interactieve tools, zodat men het hele plan op een vlotte manier kan verkennen & leren kennen.  Op de homepagina van de campagnewebsite kan men ons plan aanvragen.
• Het Wij-magazine : In een erg toegankelijk magazine in printversie met tal van foto's & infographics. Daarin wordt het sociaal-economisch plan van Kris Peeters & de 14 lijsttrekkers voorgesteld aan het grote publiek. Op eenvoudige aanvraag wordt het opgestuurd. Aanvragen kan via sam@cdenv.be
(met vermelding : 'Aanvraag Wij-Magazine' in de onderwerpregel)
• Voor de meerwaardezoeker is er ook een integrale tekstversie van ons sociaal-economisch plan beschikbaar. Hierin iets minder foto's & iets minder illustraties, maar des te meer achtergrondinformatie over ons plan. Deze versie is ook de versie die komende vrijdag wordt voorgesteld & meegegeven aan de politieke journalisten. Het wordt ook zowat 'de sociaal-economische bijbel' voor onze kandidaten bij de komende verkiezingen.
Deze versie kan je ook aanvragen kan via sam@cdenv.be
(met vermelding : 'Aanvraag Integrale versie Sociaal-Economisch plan' in de onderwerpregel)
Dit sociaal-economisch plan is niet ons totaal verkiezingsprogramma. Dit wordt pas later bekendgemaakt op ons verkiezingscongres. Want er zijn natuurlijk nog veel meer domeinen waar wij als CD&V een pak voorstellen gaan lanceren, denk maar aan zorg, migratie, mobiliteit, welzijn, buitenlands beleid, enz... Ons totaal verkiezingsprogramma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt & goedgekeurd op ons verkiezingscongres.

Dit sociaal economisch plan zet wél duidelijke bakens uit voor onze verkiezingscampagne. Kris Peeters & onze ploeg onderlijnt hier duidelijke dat CD&V kiest voor een Vlaanderen mét economische groei, zonder sociale afbraak. We zijn met zijn allen overtuigd : Hét kan!

Klik & bekijk de campagnewebsite

 

Lees meer ›

 

Intro

Beste vrienden en vriendinnen van CD&V Kortrijk

25 mei wordt een zeer belangrijke dag. We bepalen dan met zijn allen welke partijen de komende vijf jaar Vlaanderen en België zullen besturen en wie er ons zal vertegenwoordigen in het Europees parlement.

Dank zij CD&V en staatssecretaris Verheirstraeten ligt de 6de staatshervorming klaar voor uitvoering. Er moeten nog fundamentele keuzes worden gemaakt: waar zal Vlaanderen de bijkomende middelen op inzetten? Waar zal er moeten worden geknipt? Onze partij wil graag haar verantwoordelijkheid hierbij blijven opnemen, onder leiding van onze kandidaat minister-president.

Al onze kandidaten voor 25 mei verdienen uw steun. Ze rekenen op u!

Lijsten goedgekeurd

Op zaterdag 1 maart keurde het provinciaal partijbestuur van CD&V West-Vlaanderen de vervollediging van de kandidatenlijsten voor de Vlaamse en federale verkiezing goed. De goedgekeurde kandidatenlijsten werden daags nadien voorgelegd aan de CD&V leden die eveneens hun ruime goedkeuring gaven aan de lijsten via een ledenpoll. "De kandidatenlijsten zijn een goeie mix tussen ervaring, vernieuwing, lokale verankering en jeugdig enthousiasme”, aldus provinciaal voorzitter Daniël Vanpoucke.

De Kortrijkse kandidaten zijn
- voor de Kamer: Roel Deseyn (3), Christine Depuydt (5)
- voor het Vlaams Parlement: Cis Rodenbach (17), Sabine de Bethune (22, lijstduwer)

De volledige lijsten kunt u bekijken via onderstaande link.

Lees meer ›

Kalender