Nieuwsbrief oktober 2013
CD&V Kortrijk
01/10/2013
 
 

After Work Drink met Jean de Bethune over economie

Gedeputeerde Jean de Bethune geeft uitleg bij het strategisch plan voor de economische ontwikkeling in West-Vlaanderen.

Woensdag 9 ktober 2013, 19 uur (welkom vanaf 18 uur)
Ondernemerscentrum, Leiestraat, Kortrijk

Open voor elke geïnteresseerde

Stefaan Vandenbussche over Vrouwen in de oorlog

Vrouw en Maatschappij Kortrijk nodigt uit

Stefaan Vandenbussche, gepassioneerd onderzoeker rond WOI en medelid van CD&V Kortrijk, zal ons via woord en beeld 100 jaar in de tijd terugbrengen om te ondervinden welke onderschatte rol vrouwen in die moeilijke oorlogsjaren speelden.

Prijs: € 3 bij voorinschrijving per mail (ter plaatse betalen of overschrijven naar BE66 7380 3945 2043 met vermelding van je naam) en € 5€ aan de deur

Inschrijven: voor 9 oktober bij de secretaris van CD&V: tineke.dekimpe@skynet.be

Tijdens de pauze wordt u een gratis drankje aangeboden.

Met medewerking van: Femma (Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Heule Watermolen, Kooigem, Rollegem, St.-Rochus, Zalige Damiaan), KVLV, MARKANT

Lees meer ›

 

CD&V Kortrijk over de uittredingsvergoeding

CD&V Kortrijk wenst n.a.v. gemediatiseerde discussie rond de uittredingsvergoeding van Stefaan De Clerck volgende, en enige, verklaring te verspreiden. Daarmee distantieert de partij zich van alle individuele verklaringen die de voorbije dagen werden afgelegd.

CD&V Kortrijk verduidelijkt dat het opnemen van de uittredingsvergoeding een persoonlijke beslissing is van Stefaan De Clerck, gebaseerd op de huidige regeling die binnen de Kamer bestaat en die elke betrokkene in eer en geweten voor zichzelf neemt. We zijn ervan overtuigd dat Stefaan De Clerck duidelijk zal communiceren over zijn concrete plannen.

We betreuren de mediatisering van de discussie, waarin de lokale afdeling geen betrokken partij is.

We steunen het aanblijven van Stefaan De Clerck als gemeenteraadslid. Zijn ervaring kan de partij goed gebruiken.

Tegelijk herhalen we dat er, op dit moment, geen enkele keuze is gemaakt waardoor om het even wie aanspraak zou kunnen maken op een of andere positie in de toekomst. Die keuze zal ten gepasten tijde worden gemaakt tussen alle nieuwe en ervaren talenten die deze legislatuur constructief meewerken om CD&V terug in het stadsbestuur te brengen.

Guy Leleu, voorzitter
Hannelore Vanhoenacker, fractieleider

Kalender